43
/2
Lot : 47
Sözün Doğrusu 2, Yavuz Bülent Bâkiler - İlk Baskı
TRY 40.00 Açılış
Giriş Yap

Size Dergisi Yayınları, Umut Matbaacılık, İstanbul, 2004, 300 s.

Lot : 193
Bu Gidiş Nereye, Yavuz Bahadıroğlu - İmzalı
TRY 30.00 Açılış
Giriş Yap

Nesil, İstanbul, 1996, 243 s

Lot : 183
Din Eğitimi ve Toplumumuz, Fehmi Yavuz - İmzalı
TRY 30.00 Açılış
Giriş Yap

Sevinç Matbaası, Ankara, 1969, 208 s.

Lot : 148
Sözün Doğrusu 2, Yavuz Bülent Bâkiler - İmzalı
TRY 30.00 Açılış
Giriş Yap

Yakın Plan, İstanbul, 2012, 238 s.

Lot : 144
İslam Medeniyetinin Geleceği, Ziyaüddin Serdar - İlk Baskı
TRY 30.00 Açılış
Giriş Yap

İnsan Yayınları, İstanbul, 1986, 376 s.

Lot : 107
Basın Ahlâkı, Hüseyin Hatemi - İmzalı
TRY 30.00 Açılış
Giriş Yap

Çığır Yayınları, İstanbul, 1976, 263 s.

Lot : 106
İnsanlık ve Sevgi Dini İslâm, Hüseyin Hatemi - İmzalı
TRY 40.00 Açılış
Giriş Yap

Birleşik Yayıncılık, İstanbul, 1997, 119 s.

Lot : 61
Gayemiz, Mahmud Es'ad Coşan - İlk Baskı
TRY 30.00 Açılış
TRY 30.00 Güncel
Giriş Yap

Seha, İstanbul, bty, 98 s.

Lot : 51
Sözün Doğrusu 1, Yavuz Bülent Bâkiler - İmzalı
TRY 40.00 Açılış
Giriş Yap

Türk Edebiyat Vakfı, İstanbul, bty, 319 s.

Lot : 49
Şark ve Garp, Necati A. Mustanoğlu - İlk Baskı
TRY 30.00 Açılış
Giriş Yap

Yıldız Matbaacılık, Ankara, 1957, 174 s. Haliyle

Lot : 45
Sözün Doğrusu 1, Yavuz Bülent Bâkiler - İmzalı
TRY 40.00 Açılış
Giriş Yap

Size Dergisi Yayınları, Umut Matbaacılık, İstanbul, bty, 300 s.

Lot : 31
Karanlığa Okunan Ezanlar, Nihat Genç - İmzalı
TRY 30.00 Açılış
Giriş Yap

Cadde, İstanbul, 2006, 368 s.

Lot : 4
Barbarlıklar Çatışması, Gilbert Achcar
TRY 10.00 Açılış
Giriş Yap

Everest, İstanbul, 2002, 157 s. Haliyle

Lot : 192
Birikime Dayanmak, Mehmet H. Doğan - İmzalı
TRY 30.00 Açılış
Süre Bitti

Aydın Yayınevi, İzmir, 1979, 175 s.

Lot : 9
Anadolu'da Türk Mührü, Tahir Kutsi Malak - İmzalı
TRY 50.00 Açılış
Süre Bitti

Mayataş, İstanbul, 1971, 128 s.

Lot : 15
Küresel Gözaltı, Enis Coşkun - İmzalı
TRY 30.00 Açılış
Süre Bitti

Ümit Yayıncılık, Ankara, 2000, 318 s.

Lot : 37
Batılılaşma, Hüseyin Hatemi - İmzalı
TRY 40.00 Açılış
Süre Bitti

Bir Yayıncılık, İstanbul, 1987, 285 s.

Lot : 67
Postmodern Görüntü, Ali Akay - İmzalı
TRY 30.00 Açılış
Süre Bitti

Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 1997, 232 s.

Lot : 94
Medeniyetimizin Analizi ve Geleceği, Mehmed Niyazi - İmzalı
TRY 50.00 Açılış
Süre Bitti

Ötüken, İstanbul, 2001, 212 s.

Lot : 95
Köylü Gözüyle Avrupa, Tahir Kutsi - İmzalı
TRY 30.00 Açılış
Süre Bitti

Toker Matbaası, 1965, 62 s.

Lot : 102
İslam'ın Zihin Tarihi, Hilmi Yavuz - İmzalı
TRY 30.00 Açılış
Süre Bitti

Timaş, İstanbul, 2010, 240 s.

Lot : 113
Türkiye'de Değişim Yapmak Neden Bu Kadar Zor, Ömer Dinçer - İmzalı
TRY 30.00 Açılış
Süre Bitti

Alfa, İstanbul, 2015, 320 s.

Lot : 123
Kendini Okumak, Güven Turan - İmzalı
TRY 30.00 Açılış
Süre Bitti

Eleştiri Yayınevi, İstanbul, bty, 171 s.

Lot : 133
Türkiye'nin Geleceği, Mehmet Turgut - İmzalı
TRY 30.00 Açılış
Süre Bitti

Ajanstürk, Ankara, 1971, 393 s.

Lot : 183
Tanzimat'tan Avrupa Topluluğuna Türkiye, Mehmed Emin Gerger - İmzalı
TRY 30.00 Açılış
Süre Bitti

İnkılâb Yayınları, İstanbul, bty, 159 s.

43
/2