Ünlü Türk tespih sanatçılarının nadide eserlerinden seçilmiş binlerce tespihten meydana gelen Türk Tespih Sanatı Neziroğlu Koleksiyonu albümlerini, ciltler halinde 840 sayfadan oluşan 2010 baskısı kitap 'Dev bir hazineyi kitaplara sığdırdık' sloganıyla satışta.

Araştırmacı yazar Necdet Sakaoğlu ile yazar Deniz Gürsoy'un yazıları ve şair, gazeteci Refik Durbaş'ın söyleşileriyle zenginleşmiş, yüzlerce tespihi kapsayan ilk üç ciltlik set kitapçılarda tesbih koleksiyonerleri için önemli bir kaynak eser.