Eski Paralar

Para Milattan Önce 118 yılında ilk Çinliler tarafından bulunmuştur. Kâğıt paraya ise 17. Yüzyılın sonlarında rastlanır. Tarihi bu kadar geniş olan paranın birçok koleksiyoncu tarafından toplanıp sergilendiğini ve hobi olarak eski para koleksiyonu yapan birçok insanın olduğunu söylemek yanlış olmaz. Uzmanlık alanı nümismatik olan ve Türkiye Cumhuriyeti’ne ait madeni para ve madalyaları sergiye çıkaran ayrıca koleksiyon danışmanlığı yapan Pera Mezat Müzayedecilik Şirketi dünyada biri numaraya olmayı başarmış Osmanlı eski kâğıt para koleksiyona sahiptir. Bu koleksiyonun sahibi Mehmet Garcıroğlu aynı zamanda Pera Mezat Müzayedecilik Şirketi’nin kurucusu ve yöneticisidir. Ayrıca bu eski para koleksiyonuna ait oluşturduğu Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye adlı katalog “IBNS – International Bank Note Society” tarafından “Yılın Kitabı Ödülü” ödülüne layık görüşmüştür. Eski Para koleksiyonculuğunu anlayabilmek için ilk olarak nimismatik bilimini, ikinci olarak iste geçmişten günümüze Türk kâğıt paralarını incelemekte fayda var. Ayrıca Türkiye’de yabancı para koleksiyonuyla ilgilenen birçok kişinin olduğunu da belirtmek gerekir. Eski para koleksiyonculuğu yapmak isteyenler Pera Mezat Müzayedecilik Şirketi’nden gerekli bilgiyi alabilirler.

Nümismatik Nedir?

Madalya, para ve jetonların tarihiyle ilgili bir bilim dalıdır. Antik para koleksiyonların ilki Rönesans dönemine aittir. Yunan ve Roma tarihinde ünlenmiş kişilerle ilgilenen hümanistler tarafından oluşturulmuştur. Bu koleksiyonlar zamanla daha da eski para çeşitleriyle dolarak, çeşitli paralarla büyümeye başladı. Yeniçağ parası ve madalyaları toplanarak bir sınıflandırma yapılmıştır. İşte tam olarak bu olay nümismatik biliminin başlamasının nedenidir. Nümismatik; paleografi, arkeoloji, kronoloji, din tarihi, mitoloji, coğrafya, ekonomi, ekonomi tarihi, siyasal tarih, metroloji, sosyoloji ve benzeri bilim dallarıyla oldukça ilişkilidir.

Başlıca Geçmişten Günümüze Türk Paraları (Kâğıt)

Osmanlı İmparatorluğuna Ait Kâğıt Paralar;

 • Evrak-ı Nakdiye

Cumhuriyet Dönemi Banknotları;

 • Birinci Emisyon Grubu Banknotlar (E1)
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Kuruluşu
 • İkinci Emisyon Grubu Banknotlar (E2)
 • İkinci Dünya Savaşı sırasında tedavüle verilmeyen banknotlar
 • Üçüncü Emisyon Grubu Banknotlar (E3)
 • Dördüncü Emisyon Grubu Banknotlar (E4)
 • Beşinci Emisyon Grubu Banknotlar (E5)
 • Altıncı Emisyon Grubu Banknotlar (E6)
 • Yedinci Emisyon Grubu Banknotlar (E7)
 • Sekizinci Emisyon Grubu Banknotlar (E8)
 • Dokuzuncu Emisyon Grubu Banknotlar (E9)