Müzayede Bitti
Lot : 499 Peyler : 3

Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, İSmail Hakkı Uzunçarşılı

TRY 5.00 Açılış
TRY 7.00 Güncel
Süre Bitti

Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1988, 600 s.