Müzayede Bitti
Lot : 1 Peyler : 0

Seyyid Mehmed Hâşim Efendi, 1819 senesinde verdiği Hüsnühat İcazeti

İcazetname

TRY 30,000.00 Açılış
Süre Bitti

"Türk Hat sanatının inkılâpçısı" Mustafa Râkım Efendi’nin mânevî evlât olarak yetiştirdiği ve bihakkın “Râkım-...