Müzayede Bitti
Lot : 28 Peyler : 0

Tokat Ali Paşa Camii Şerifi civarında istimlak mahalleri

TRY 90.00 Açılış
Süre Bitti

T.C. Evkaf Müdüriyyeti Umumisi Antetli Osmanlıca yazı