98
/4
Lot : 1
T.C. Beyoğlu İkinci Kâtib-i Adli Müftüzâde Abdullah Hilmi 1341 Antetli Osmanlıca Döküman
TRY 10.00 Açılış
TRY 18.00 Güncel
Süre Bitti

Fotoğraflı vesika.

Lot : 2
T.C. Kâtib-i Adli antetli müvekkel Boşk ağanın fotoğrafı bulunan Osmanlıca döküman.
TRY 10.00 Açılış
TRY 17.00 Güncel
Süre Bitti

Fotoğraflı vesika.

Lot : 3
T.C. Kâtib-i Adli antetli müvekkel Ahmed'in fotoğrafı bulunan Osmanlıca döküman.
TRY 10.00 Açılış
TRY 15.00 Güncel
Süre Bitti

Fotoğraflı vesika.

Lot : 4
T.C. Beyoğlu İkinci Kâtib-i Adli Müftüzâde Abdullah Hilmi 24 Temmuz 1928 antetli Osmanlıca döküman.
TRY 10.00 Açılış
TRY 10.00 Güncel
Süre Bitti

Vekâletnâme.

Lot : 6
T.C. Kâtib-i Adli 11 Teşrin-i Sânî antetli Osmanlıca döküman.
TRY 10.00 Açılış
TRY 18.00 Güncel
Süre Bitti

Umumî Vekâletnâme.

Lot : 8
T.C. Beyoğlu İkinci Kâtib-i Adli Müftüzâde Abdullah Hilmi 1929 Antetli Osmanlıca Döküman
TRY 10.00 Açılış
Süre Bitti

Vekâletnâme. 4 sayfa.

Lot : 9
T.C. Kâtip-i Adli 7 Teşrin-i Sanî 1927 antetli Osmanlıca döküman.
TRY 10.00 Açılış
Süre Bitti

Vekâletnâme-i mahsus. 4. sayfa.

Lot : 10
İstanbul Üçüncü Kâtib-i Adli Hüsameddin Haydar 1928 antetli Osmanlıca döküman.
TRY 10.00 Açılış
TRY 10.00 Güncel
Süre Bitti

Beyannâme.

Lot : 11
T.C. İstanbul Üçüncü Kâtib-i Adli antetli Osmanlıca döküman.
TRY 10.00 Açılış
TRY 16.00 Güncel
Süre Bitti

Taahhütnâme.

Lot : 12
Defterhane-i Hakanî antetli Osmanlıca döküman
TRY 10.00 Açılış
TRY 16.00 Güncel
Süre Bitti

Lot : 13
Defterhane-i Hakanî antetli Osmanlıca döküman
TRY 10.00 Açılış
TRY 12.00 Güncel
Süre Bitti

Lot : 14
Defterhane-i Hakanî antetli Osmanlıca döküman
TRY 10.00 Açılış
TRY 11.00 Güncel
Süre Bitti

Siroz Livası, Sahib-i evveli Yorgancı Abdullah Ağa

Lot : 15
Defterhane-i Hakanî antetli Osmanlıca döküman
TRY 10.00 Açılış
TRY 11.00 Güncel
Süre Bitti

Prizren Livası

Lot : 16
Defterhane-i Hakanî antetli Osmanlıca döküman
TRY 10.00 Açılış
TRY 11.00 Güncel
Süre Bitti

Serfiçe Livası

Lot : 17
Sened-i Hakanî antetli Osmanlıca döküman
TRY 10.00 Açılış
TRY 15.00 Güncel
Süre Bitti

İzmit Livası

Lot : 18
Defterhane-i Hakanî antetli Osmanlıca döküman
TRY 10.00 Açılış
TRY 13.00 Güncel
Süre Bitti

Lot : 19
Defterhane-i Hakanî antetli Osmanlıca döküman
TRY 10.00 Açılış
TRY 11.00 Güncel
Süre Bitti

Siroz Livası

Lot : 20
Defterhane-i Hakanî antetli Osmanlıca döküman
TRY 10.00 Açılış
TRY 10.00 Güncel
Süre Bitti

Prizren Livası

Lot : 21
Defterhane-i Hakanî antetli Osmanlıca döküman
TRY 10.00 Açılış
TRY 13.00 Güncel
Süre Bitti

Lot : 22
Defterhane-i Hakanî 1290 antetli Osmanlıca döküman
TRY 10.00 Açılış
TRY 12.00 Güncel
Süre Bitti

Lot : 23
T.C. Kâtib-i Adli 13 Teşrin-i Sanî 1927 antetli Osmanlıca döküman.
TRY 10.00 Açılış
Süre Bitti

Vekâletnâme-i hususi, 4 sayfa.

Lot : 24
T.C. Kâtib-i Adli antetli Osmanlıca döküman.
TRY 10.00 Açılış
TRY 15.00 Güncel
Süre Bitti

Fotoğraflı vesika. 4 sayfa. Vekâletnâme-i umumi.

Lot : 25
T.C. Kâtib-i Adli 6 Temmuz 1927 antetli Osmanlıca döküman.
TRY 10.00 Açılış
Süre Bitti

Vekâletnâme-i umumî. 2 sayfa.

98
/4