56
/3
Lot : 1
Hayâl Mecmuası 12 Muharremülharam 1329 Nu. 67
TRY 15.00 Açılış
TRY 15.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Karikatür - Mizah

"Yerden göğe küp dizseler, birbirine girişseler altından birin çekseler, seyrelesin, gümbürtüyü!" Ciltten çıkm...

Lot : 2
Hayâl Mecmuası 10 Muharremülharam 1329 Nu. 68
TRY 15.00 Açılış
TRY 18.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Karikatür - Mizah

"İncirköyü Kahramanı! Bade harabü'l Basra!" Ciltten çıkma haliyle, fotoğrafta görüldüğü üzere kurt yeniği var.

Lot : 3
Hayâl Mecmuası 26 Muharremülharam 1329 Nu. 69
TRY 15.00 Açılış
TRY 15.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Karikatür - Mizah

"Asr-ı hazırın şecer-i tubası! Böyle de yürünürmüş!" Ciltten çıkma haliyle, fotoğrafta görüldüğü üzere kurt ye...

Lot : 4
Hayâl Mecmuası 3 Saferülhayr 1329 Nu. 70
TRY 15.00 Açılış
TRY 16.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Karikatür - Mizah

"İmtiyazat-ı mezhebiye kelebeği: Biz çalıştıkça o, yükseliyor, neredeyse bulutlara karışacak." Ciltten çıkma h...

Lot : 5
Hayâl Mecmuası 10 Saferülhayr 1329 Nu. 71
TRY 15.00 Açılış
TRY 16.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Karikatür - Mizah

"Bâb-ı Âlî'de harîk tecrübesi ve tatbikatı! Fehametmeâb! Pek müessir ve mücerrebdir!" Ciltten çıkma haliyle, f...

Lot : 6
Hayâl Mecmuası 17 Saferülhayr 1329 Nu. 72
TRY 15.00 Açılış
TRY 17.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Karikatür - Mizah

Safahat-ı siyâsiyemizden! Almanya sefiri - Meclis-i Mebusan'da hakk-ı âcizânemde ibraz buyurulan tevvihât-ı sa...

Lot : 7
Hayâl Mecmuası 24 Saferülhayr 1329 Nu. 73
TRY 15.00 Açılış
TRY 16.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Karikatür - Mizah

"Doluya koydum almadı, boşa koydum dolmadı!" Ciltten çıkma haliyle, fotoğrafta görüldüğü üzere kurt yeniği var...

Lot : 8
Hayâl Mecmuası 2 Rebiülevvel 1329 Nu. 74
TRY 15.00 Açılış
TRY 16.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Karikatür - Mizah

"Cem biraderimize: Bütçenin tevâzününden sonra Bayezid Meydanına rükn olunacak heykel!" Ciltten çıkma haliyle,...

Lot : 9
Hayâl Mecmuası 9 Rebiülevvel 1329 Nu. 75
TRY 15.00 Açılış
TRY 16.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Karikatür - Mizah

Kapı üstlerinde İttihad ve Terakki - Dahiliye "Bir kapıyı bend ederse bin kapı eyler küşad, Hazret-i Allah efe...

Lot : 10
Hayâl Mecmuası 16 Rebiülevvel 1329 Nu. 76
TRY 15.00 Açılış
TRY 36.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Karikatür - Mizah

"Viyana mülâkatı! Fransuva Jozef - Ricâ ederim, aramızda kalsın!... Ferdinand - Ben şimdilik şarka doğru uçmak...

Lot : 11
Hayâl Mecmuası 22 Rebiülevvel 1329 Nu. 77
TRY 15.00 Açılış
TRY 36.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Karikatür - Mizah

"Mesail-i hazıra-i dahiliyemizden: Devenin yolları o peri-i hürriyetin elinde bulundukça elbette itaat edecekt...

Lot : 12
Hayâl Mecmuası 29 Rebiülevvel 1329 Nu. 78
TRY 15.00 Açılış
TRY 41.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Karikatür - Mizah

"Meclis-i Mebusân-ı Osmaninin - Bir türlü tatbil edilemeyen - Nizâmnâme-i dahiliyesi..." Ciltten çıkma haliyle...

Lot : 13
Hayâl Mecmuası 16 Cemaziyelevvel 1328 Nu. 20
TRY 15.00 Açılış
TRY 17.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Karikatür - Mizah

"Papağaloya: Tuhfe-i hayâl! Arnavud - (Mahmud Şevket Paşa'ya) Madem ki bizi muhafaza etmeyi deruhte ediyorsunu...

Lot : 14
Hayâl Mecmuası 19 Cemaziyelevvel 1328 Nu. 21
TRY 15.00 Açılış
TRY 18.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Karikatür - Mizah

"Girid baklavası! Venizelos - Haşmetmeâb! Bu tatlı pek nefisdir... Osmanlıların en kıymetli pastasıdır... Kral...

Lot : 15
Hayâl Mecmuası 23 Cemaziyelevvel 1328 Nu. 22
TRY 15.00 Açılış
TRY 17.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Karikatür - Mizah

"Osmanlı 125 ile 120 numaradan madası gaip etti! Yunan - Eyvah! Son banko olmak üzere saatimi koymuş idim!" Ci...

Lot : 16
Hayâl Mecmuası 30 Cemaziyelevvel 1328 Nu. 24
TRY 15.00 Açılış
TRY 17.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Karikatür - Mizah

"Bursa seyâhati hâtıralarından: Ser-kafile-i Duaköy zîbelagat: Dudest-i tazarrunu ref-i tabakat-ı semavat ile ...

Lot : 17
Hayâl Mecmuası 4 Cumadelahir 1328 Nu. 25
TRY 15.00 Açılış
TRY 18.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Karikatür - Mizah

"İdare-i mahsusa oyuncağı! Birader! Ne yapıyorsun? Şu fırıldağı çeviriyorum! Peki, fakat ne kadar çevirsek ayn...

Lot : 18
Hayâl Mecmuası 8 Cumadelahir 1328 Nu. 26
TRY 15.00 Açılış
TRY 18.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Karikatür - Mizah

"1326 istikrazı münasebetiyle: Komisyoncu - Ekselans! Zât-ı devletleri bizim sendikanın teklifâtını nazar-ı di...

Lot : 19
Hayâl Mecmuası 10 Cumadelahir 1328 Nu. 28
TRY 15.00 Açılış
TRY 18.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Karikatür - Mizah

"Boykotaj münasebetiyle: Palikarya - Bize bütün ottomanoslar (Osmanlılar) boykot yapıyorlar da polisler niçin ...

Lot : 20
Hayâl Mecmuası 18 Cumadelahir 1328 Nu. 29
TRY 15.00 Açılış
TRY 18.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Karikatür - Mizah

"İran'da meşrutiyet..." Ciltten çıkma haliyle, fotoğrafta görüldüğü üzere kurt yeniği var.

Lot : 21
Hayâl Mecmuası 22 Cumadelahir 1328 Nu. 30
TRY 15.00 Açılış
TRY 18.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Karikatür - Mizah

"Yorki - Arkadaşlar! Avrupalılardan ümit kalmadı... İş bize kaldı... Ya devlet başa ya kuzgun leşe! Refikası -...

Lot : 22
Hayâl Mecmuası 25 Cumadelahir 1328 Nu. 31
TRY 15.00 Açılış
TRY 17.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Karikatür - Mizah

"Zavallı oyuncak! Rus - (Pire çapkınına) Seni yaramaz seni!... Bu oyuncağı niçin kırdın? Bir daha böyle şeyler...

Lot : 23
Hayâl Mecmuası 29 Cumadelahir 1328 Nu. 32
TRY 15.00 Açılış
TRY 20.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Karikatür - Mizah

"Beyoğlu mehakimi koridorlarından: Madam - Vire zanım! Ben kafe almam... Zorlan aldırazaksın?... Kahveci - Hem...

Lot : 24
Hayâl Mecmuası 9 temmuz 1910 Nu. 33
TRY 15.00 Açılış
TRY 20.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Karikatür - Mizah

"Numune-i gayret-i vataniye!... Gülelim mi? Ağlayalım mı?" Ciltten çıkma haliyle, fotoğrafta görüldüğü üzere k...

Lot : 25
Hayâl Mecmuası 13 Temmuz 1910 Nu. 34
TRY 15.00 Açılış
TRY 19.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Karikatür - Mizah

"İmparator Terayan Vapuru hadisesinin neticesi! Haşmetmeâb! Girid müşkilâtı ve binaenaleyh Osmanlı korkusu olm...

56
/3