37
/2
Lot : 1
İnoz Körfezi, Saroz Körfezi, Hüseyinbey Çiftliği, Beylik Deresuyu, Gala Gölü
TRY 20.00 Açılış
TRY 36.00 Güncel
Süre Bitti

Harita - Osmanlı Coğrafya

34x49 cm, Osmanlı kağıt üzeri baskı harita.

Lot : 2
Taya Kadın İskender Köyü 1: 20.000, Erkân-ı Umumiye Matbaasında tab olunmuştur, sene 1329
TRY 30.00 Açılış
TRY 95.00 Güncel
Süre Bitti

Harita - Osmanlı Coğrafya

Ahur Köyü, Nazımbey Merası. 50x57 cm, Osmanlı harita bez üzerine sıvama.

Lot : 3
Karaağaç Körfezi, Muradlı, Denizli, Küçüktuğlacı, Kabaağaç Kuyusu, Almalı Çiftliği
TRY 20.00 Açılış
TRY 25.00 Güncel
Süre Bitti

Harita - Osmanlı Coğrafya

34x49 cm, Osmanlı kağıt üzeri baskı harita.

Lot : 4
Çal Köyü, Kartal Dağı, Sıçanlık, Rahman Köyü, Dikilikaman, Martallar
TRY 20.00 Açılış
TRY 23.00 Güncel
Süre Bitti

Harita - Osmanlı Coğrafya

34x49 cm, Osmanlı kağıt üzeri baskı harita.

Lot : 5
Limnos Burnu, Ahtebolu, Ante Manast
TRY 20.00 Açılış
TRY 20.00 Güncel
Süre Bitti

Harita - Osmanlı Coğrafya

34x49 cm, Osmanlı kağıt üzeri baskı harita.

Lot : 6
İmroz Adası, Suvla Limanı, Halilili, Kalafatlı, Çölekçiler, Almacıkdere
TRY 20.00 Açılış
TRY 65.00 Güncel
Süre Bitti

Harita - Osmanlı Coğrafya

34x49 cm, Osmanlı kağıt üzeri baskı harita.

Lot : 7
Poyraz Burnu, Kara Sinan Çiftliği, Kurtulmuş Köyü, Kartal Tepe, Sultan Karyesi
TRY 20.00 Açılış
TRY 40.00 Güncel
Süre Bitti

Harita - Osmanlı Coğrafya

34x49 cm, Osmanlı kağıt üzeri baskı harita.

Lot : 8
Ormanlı Dere, Gökçeli, Yeniköy, Mehmedli, Kışlak
TRY 20.00 Açılış
TRY 24.00 Güncel
Süre Bitti

Harita - Osmanlı Coğrafya

34x49 cm, Osmanlı kağıt üzeri baskı harita.

Lot : 9
Balık Deresi, İsmalce, Yörük, Dagonya, Sultan Dağı, Taşboğan Boğazı
TRY 20.00 Açılış
TRY 22.00 Güncel
Süre Bitti

Harita - Osmanlı Coğrafya

34x49 cm, Osmanlı kağıt üzeri baskı harita.

Lot : 10
Köstendil, Simenli Çiftliği, Dupniça, Kuruçad Deresi, Zeleğoş
TRY 30.00 Açılış
TRY 65.00 Güncel
Süre Bitti

Harita - Osmanlı Coğrafya

65x72 cm, Osmanlı harita bez üzerine sıvama.

Lot : 11
Keskin, Kırşehir, Koçhisar, Ankara, Yozgad, Hanyeri
TRY 20.00 Açılış
TRY 50.00 Güncel
Süre Bitti

Harita - Osmanlı Coğrafya

50x59 cm Osmanlı kağıt üzeri baskı harita

Lot : 12
Isparta, Burdur, Dinar, Denizli, Almalı, Beyşehri 1: 200.000
TRY 20.00 Açılış
TRY 56.00 Güncel
Süre Bitti

Harita - Osmanlı Coğrafya

50x59 cm Osmanlı kağıt üzeri baskı harita, Müdafa-yı Milliye Vekâleti Harita İdaresi İstanbul matbaasında tab ...

Lot : 13
Tiflis, Erivan, Kazbek Dağı, Tuzlu göl, Yedi Kilise 1: 400.000
TRY 20.00 Açılış
TRY 38.00 Güncel
Süre Bitti

Harita - Osmanlı Coğrafya

50x67 cm, Osmanlı kağıt üzeri baskı harita

Lot : 14
Karakilise, Hasankale, Malazgird, Bayezid, 1: 200,000
TRY 20.00 Açılış
TRY 38.00 Güncel
Süre Bitti

Harita - Osmanlı Coğrafya

50x60 cm, Osmanlı kağıt üzeri baskı harita. Erkân-ı Harbiye-yi Umumiye Matbaasında tab olunmuştur. Sene 1330.

Lot : 15
Gavur Dağı, Karayazı Dağı, Kağraman, Kars, Şavşad 1: 500.000
TRY 20.00 Açılış
TRY 36.00 Güncel
Süre Bitti

Harita - Osmanlı Coğrafya

57x80 cm, Osmanlı kağıt üzeri baskı harita, Mekteb-i Harbiye-yi Şahane matbaasında tab olunmuştur. Sene 1328.

Lot : 16
Köstendil, İplikhane, Tekpınar Dağı, Küçükpazar Tepe, Avçarcı Deresi
TRY 30.00 Açılış
TRY 55.00 Güncel
Süre Bitti

Harita - Osmanlı Coğrafya

72x65 cm, Osmanlı harita bez üzerine sıvama.

Lot : 17
Aynaroz Ceridesi, Karakal İskelesi, Ayav İskelesi, Santo Burnu, Kastana Burnu
TRY 30.00 Açılış
TRY 45.00 Güncel
Süre Bitti

Harita - Osmanlı Coğrafya

35,5x32 cm, Osmanlı harita bez üzerine sıvama.

Lot : 18
Maltepe ve Adaları, Çamlıcalar, Kınalı, Hayırsız Adalar, Adalar, Seyyidbey Mandırası 1: 25.000
TRY 20.00 Açılış
TRY 44.00 Güncel
Süre Bitti

Harita - Osmanlı Coğrafya

50x57 cm, Osmanlı kağıt üzeri baskı harita.1331 senesi zarfında harbiye heyeti tarafından zemin üzerinde badü'...

Lot : 19
Gamila Dağları, Alasonya, Razavol Dağı, Zaros Tepeleri
TRY 30.00 Açılış
TRY 36.00 Güncel
Süre Bitti

Harita - Osmanlı Coğrafya

72,5x64,5 cm, Osmanlı harita bez üzerine sıvama.

Lot : 20
Akdağ Madeni, Mancık, Ulaş, Kurtlukaya, Kayadibi, Koyuncu 1:200.000
TRY 20.00 Açılış
TRY 24.00 Güncel
Süre Bitti

Harita - Osmanlı Coğrafya

54x45,5 cm, Osmanlı kağıt üzeri baskı harita, Erkân-ı Harbiye-yi Umumiye Matbaasında tab edilmiştir. Sene 1332...

Lot : 21
Tekfur Dağı, Küçükkarışdıran Harabesi, Çiftlikköyü, Çamur Deresi, Karahasan Köyü, Gazioğlu, 1: 63.000
TRY 20.00 Açılış
TRY 22.00 Güncel
Süre Bitti

Harita - Osmanlı Coğrafya

67,5x99 cm, Osmanlı kağıt üzeri baskı harita.

Lot : 22
Kata Lako, Gamila Dağları, İzmolka Silsilesi, Arnina Dağları, İsnaçko Dağları, Karlı Dağ
TRY 30.00 Açılış
TRY 34.00 Güncel
Süre Bitti

Harita - Osmanlı Coğrafya

72,5x64,5 cm, Osmanlı harita bez üzerine sıvama.

Lot : 23
Akça Dağı, Yazı Hanı Düzü, Karaçalı Düzü, Kuştutan, Yukarıdivan
TRY 30.00 Açılış
TRY 34.00 Güncel
Süre Bitti

Harita - Osmanlı Coğrafya

51x40 cm, Osmanlı harita bez üzerine sıvama.

Lot : 24
Artaş, Aşağıköylü, Gavurköyü, Argıl, Arac, Çalkan Nahiyesi, Topuzoğlu, Karadağ, Kızıldağ
TRY 30.00 Açılış
TRY 36.00 Güncel
Süre Bitti

Harita - Osmanlı Coğrafya

50,5x40,5 cm, Osmanlı harita bez üzerine sıvama.

Lot : 25
Urfa, Susuz Dağları, Tek Tek Dağları, Gürkök, Divana, Karapınar
TRY 30.00 Açılış
TRY 34.00 Güncel
Süre Bitti

Harita - Osmanlı Coğrafya

50,5x41 cm, Osmanlı harita bez üzerine sıvama.

37
/2