200
/8
7 Resim
Lot : 1
Seyyid Mehmed Hâşim Efendi, 1819 senesinde verdiği Hüsnühat İcazeti
TRY 30,000.00 Açılış
Süre Bitti

İcazetname

"Türk Hat sanatının inkılâpçısı" Mustafa Râkım Efendi’nin mânevî evlât olarak yetiştirdiği ve bihakkın “Râkım-...

8 Resim
Lot : 2
Fransa ve Eflak İle İlgili 1837 Tarihli Konsolosluğa Tevcih Beratı (Filigranlı Birinci Sınıf Kağıda Orjinal El Çekme)
TRY 3,000.00 Açılış
TRY 9,000.00 Güncel
Süre Bitti

Altın Rıh İle Kurutulmuş Tura, (Eflak Voyvados, Alexander France Tüccar ve Zevairi... Fransa Beyzadelerinden M...

4 Resim
Lot : 3
Kitab-ı Cihannüma Katip Çelebi, 365 Yıllık Bir Öykü, Editör: Bülent Özükan, Boyut Yayınları 2008
TRY 1,000.00 Açılış
Süre Bitti

Orjinal, Özel Kutusunda, Sertifikası Mevcut

2 Resim
Lot : 4
Trabzon Erkek Lisesi Hüviyet Varakası, 1930'lar
TRY 300.00 Açılış
TRY 300.00 Güncel
Süre Bitti

Trabzon baskısı, nadir

Lot : 5
Victoria Çorapları Çorapların En Alasıdır, Osmanlıca Etiket
TRY 150.00 Açılış
Süre Bitti

2 Resim
Lot : 6
Saraybosna Çarşıda Osmanlı Bakkal
TRY 200.00 Açılış
TRY 200.00 Güncel
Süre Bitti

Postadan Geçmiş

Lot : 7
Kaspar Cozunyan Kağıtçılık, Beyrut Etiket
TRY 150.00 Açılış
Süre Bitti

Kaspar Joziguian Papeterie & Articles de Bureaux

Lot : 8
Türk Tayyare Cemiyeti Piyango Müdüriyeti antetli, 1928
TRY 100.00 Açılış
TRY 100.00 Güncel
Süre Bitti

2 Resim
Lot : 9
Tam Hayat Sigorta Dergisi Özel Sayısı
TRY 70.00 Açılış
Süre Bitti

1968, 38 Sayfa

2 Resim
Lot : 10
Annelere Nasihat: Ali Vahid [Yaşat], İstanbul 1927
TRY 250.00 Açılış
Süre Bitti

Resimli Ay Matbaası Türk Limited Şirketi, Türkiye Himaye-i Eftal Cemiyeti Hıfzısıhha ve Neşriyat Şubesi, 16 Sa...

2 Resim
Lot : 11
Türk Marşı , W. A. Mozart
TRY 200.00 Açılış
TRY 225.00 Güncel
Süre Bitti

Jorj D. Papajorjıu Musıki Mağazası Yüksek Kaldırım İstanbul Kaşeli

Lot : 12
Samiri'ye Kanan Yahudilerin Altın Buzağı İbadeti
TRY 80.00 Açılış
TRY 90.00 Güncel
Süre Bitti

Samiri: Musa Peygamber önderliğinde Mısır'dan çıkan Yahudiler, Tar Dağı'nda iken altın bir buzağı yapıp tapmal...

Lot : 13
Pamuk Toplayan Köylüler
TRY 150.00 Açılış
Süre Bitti

Raccolta del Cotone

2 Resim
Lot : 14
Parfüm d'Orient, Murvet Mufid Hanoum tarafından : Râyiha-i Şark Nâdir Osmanlıca nota
TRY 400.00 Açılış
TRY 400.00 Güncel
Süre Bitti

Lot : 15
İzmir İmarat ve İnşaat-ı Umumiye Türk Anonim Şirketi Antetli Yazı
TRY 100.00 Açılış
Süre Bitti

2 Resim
Lot : 16
Vatan Lokantası Augsburg Arkası Krokili Türk Bayraklı İşyeri Kartı
TRY 70.00 Açılış
Süre Bitti

2 Resim
Lot : 17
Papeterie Hussein Ilhami / Kırtasiyeci Hüseyin İlhami Antetli
TRY 200.00 Açılış
TRY 200.00 Güncel
Süre Bitti

Ticari Mektup

Lot : 18
Ankara Umum Fotoğrafcılar Cemiyeti Antetli Osmanlıca Mektup
TRY 150.00 Açılış
Süre Bitti

2 Resim
Lot : 19
Atakan Plak Çifte Kumrular Plak Tanırım Broşürü
TRY 100.00 Açılış
Süre Bitti

Yatak Kavgası, Şişko Şoför - Arkası Yazılı

Lot : 20
Kuşadası Kervansaray Club Med Konser Broşürü
TRY 70.00 Açılış
Süre Bitti

Caravanserail de Kusadasi Club Mediterranee

2 Resim
Lot : 21
1955 Gazetecilik Armağanı, İstanbul Gazeteciler Sendikası
TRY 70.00 Açılış
Süre Bitti

47 sayfa

Lot : 22
Swissair Bavul Etiketi
TRY 60.00 Açılış
Süre Bitti

2 Resim
Lot : 23
Jerusalem Ambulans Makbuzu
TRY 100.00 Açılış
Süre Bitti

The Order of St. John of Jerusalem in England

2 Resim
Lot : 24
Prodüksiyon, Sinemalarda, Radyoda, Işıklı Panolarda, Stadyumlarda
TRY 70.00 Açılış
Süre Bitti

Eksprs İş Reklam Ankara, Işıklı Gazete vs Reklam Broşürü

Lot : 25
Eskişehir Kütüphanelerine Yardım Derneği Kartonet
TRY 50.00 Açılış
TRY 50.00 Güncel
Süre Bitti

Eskişehir Hakimiyet Matbaası

200
/8