301
/13
Lot : 1
Ölüm Treni , Mustafa Hoş , A7 Kitap Yayıncılık , 215s.
TRY 10.00 Açılış
Süre Bitti

Lot : 2
100m Fırça Darbesi , Melissa P, Okuyan Us Yayın , 155s.
TRY 10.00 Açılış
Süre Bitti

Lot : 3
Türkiye'de Milli Eğitim İdeolojisi , İsmail Kaplan , İletişim Yayınları , 407s.
TRY 10.00 Açılış
TRY 130.00 Güncel
Süre Bitti

Lot : 4
Türkiye'de Siyasal Cinayetler , Alpay Kabavalı , Altın Kitaplar , Yaynevi , 391s.
TRY 10.00 Açılış
TRY 11.00 Güncel
Süre Bitti

Lot : 5
İstanbulun Fethi , MUzaffer Gökman , Kitapçılık Ticaret , 251s.
TRY 10.00 Açılış
TRY 11.00 Güncel
Süre Bitti

Lot : 6
Bizans Tarihi , Auguste Baılly , Kervan Kitapçılık , 224s.
TRY 10.00 Açılış
TRY 10.00 Güncel
Süre Bitti

Lot : 7
İşçi ve Köylü İttifakı , V.İ.Lenin , Sol Yayınları , 167s.
TRY 10.00 Açılış
TRY 10.00 Güncel
Süre Bitti

Lot : 8
Ekonomi Politik , Oskar Lange , Ataç Kitabevi , 175s.
TRY 10.00 Açılış
Süre Bitti

Lot : 9
Evsizlik Defterleri , Nami Başer , Periferi
TRY 10.00 Açılış
TRY 12.00 Güncel
Süre Bitti

Lot : 10
İktidar Hırsı , Robert Penn Warren , Türkiye Basımevi , 392s.
TRY 10.00 Açılış
Süre Bitti

Lot : 11
Çağımızın Gerçekleri , J. - P. Sartre , Çan Yayınları , 123s.
TRY 10.00 Açılış
TRY 21.00 Güncel
Süre Bitti

Lot : 12
Dağları Öylecene , Seyyit Nezir , Ağaoğlu Yayınevi , 59s.
TRY 10.00 Açılış
Süre Bitti

Lot : 13
Kimlik Kartı , Sennur Sezer , Osmanlı Matbaası , 139s.
TRY 10.00 Açılış
TRY 11.00 Güncel
Süre Bitti

Lot : 14
Avrupa'da Devrimler , Charles Tılly , Medya Ofset , 344s.
TRY 10.00 Açılış
TRY 22.00 Güncel
Süre Bitti

Lot : 15
Gökdelen , Ali Neyzi , Cem Yayınevi , 144s.
TRY 10.00 Açılış
TRY 10.00 Güncel
Süre Bitti

Lot : 16
Anadolu İhtilali , Sabahattin Selek , Burçak Yayınevi , 359s.
TRY 10.00 Açılış
TRY 44.00 Güncel
Süre Bitti

Lot : 18
Pound , Donald Davie , Afa Yayınları , 128s.
TRY 10.00 Açılış
Süre Bitti

Lot : 19
Dünyanın Ucundaki Fener , Jules Verne , Altın Kitaplar Matbaası , 171s.
TRY 10.00 Açılış
TRY 10.00 Güncel
Süre Bitti

Lot : 20
Ekonomik Doktrinler TArihi 1 , Henrı Denis , Sosyal Yayınları , 420s.
TRY 10.00 Açılış
TRY 10.00 Güncel
Süre Bitti

Lot : 21
Avrupa İktisad Tarihi 1 , Herbert Heaton , Teori Yayınları , 362s.
TRY 10.00 Açılış
TRY 10.00 Güncel
Süre Bitti

Lot : 22
Atatürk'e 100. Yıl Armağanı , Hasene Ilgaz , Doyuran Ofset , 244s.
TRY 10.00 Açılış
Süre Bitti

Lot : 23
Türkiye'de Konut Sorunu , Seminer , Fakülteler Matbaası , 242s.
TRY 10.00 Açılış
TRY 14.00 Güncel
Süre Bitti

Lot : 25
Tarama Dergisi 8 , İstanbul Devlet Matbaası
TRY 10.00 Açılış
TRY 10.00 Güncel
Süre Bitti

301
/13