250
/10
3 Resim
Lot : 1
Haremyn Yadigarı Medine Hatırası
TRY 70.00 Açılış
Süre Bitti

İçerisinde Mescidi Nebevi'nin 44 Sayfa Resimleri ve Arkasında Haritası Bulunmaktadır

Lot : 2
Giyas üd-din Keyhüsrev II. Bin Keykubat'ın Görülmemiş İki Sikkesi
TRY 50.00 Açılış
Süre Bitti

Lot : 3
Celi Sülüs Resim Yazı," Ashab-ı Keyf" isimleri, Nahhat Yalçın Akın.
TRY 450.00 Açılış
TRY 450.00 Güncel
Süre Bitti

2 Resim
Lot : 8
Kur'anı Kerim Elif-Ba'sı 24 Sayfa Kapaksız Haliyle
TRY 20.00 Açılış
Süre Bitti

30 x 14 cm

Lot : 9
Osmanlı Dönemi Pirimitif Tezhipli Besmele Çalışması
TRY 40.00 Açılış
TRY 40.00 Güncel
Süre Bitti

18 x 11 cm

Lot : 11
Maliye Nezareti'ne Yazılan Arazi Kanun-u Cedidi Konulu, 18 Mayıs 1284 Tarihli, Nadir Osmanlıca Varaka
TRY 100.00 Açılış
TRY 100.00 Güncel
Süre Bitti

Lot : 12
h. 1248 Tarihli, Mustafa Ağa'ya Ait Ev Konulu Varaka
TRY 50.00 Açılış
Süre Bitti

Lot : 15
Osmanlı Dönemi Saray'a Sunulan Arzuhal (Çok Nadir)
TRY 300.00 Açılış
TRY 300.00 Güncel
Süre Bitti

İngiliz Tebasından Tabip Anastas Efendinin Müslüman Tebanın Parasını Vermemesine Dair Sultan'a Sunduğu Dilekçe

250
/10