300
/12
Lot : 1
Chıldod , Naxım Gorky , Oxfor Unıversıty , 330s.
TRY 10.00 Açılış
TRY 10.00 Güncel
Süre Bitti

Lot : 2
De La Democtatıe En Amerıque , Alexis de Tocouevılle , Unıon Generate , 377s.
TRY 10.00 Açılış
TRY 10.00 Güncel
Süre Bitti

Lot : 3
Davranışlarımızın Kökeni , Dr. Serol Teber , Sorun Yayınları , 231s.
TRY 10.00 Açılış
TRY 12.00 Güncel
Süre Bitti

Lot : 4
Marcus Antonıus , Mestrıus Plutarkhos , Türk Tarih Kurumu Yayınları , 111s.
TRY 10.00 Açılış
TRY 10.00 Güncel
Süre Bitti

Lot : 5
Tekel Direnişi Dersleri 2010 , Kaldıraç Yayınevi , 206s.
TRY 10.00 Açılış
Süre Bitti

Lot : 6
Söylev , Mehmet Mortaş , Ankara Üniversitesi Basımevi , 665s.
TRY 10.00 Açılış
Süre Bitti

Lot : 7
Kur'an da Peygamberler ve Peygamberimiz , Afif Abdülfettah Tabbara , Gonca Yayınevi , 624s.
TRY 10.00 Açılış
TRY 36.00 Güncel
Süre Bitti

Lot : 8
Kur'an'dan Ayetler , Mehmet Akif Ersoy , Yüksel Yayınevi , 375s.
TRY 10.00 Açılış
TRY 26.00 Güncel
Süre Bitti

Lot : 9
Cenab Şehabeddin Hayatı ve Seçme Şiirler , Sadeddin Nuzhet Ergun , Güneş Matbaası , 301s.
TRY 10.00 Açılış
TRY 11.00 Güncel
Süre Bitti

Lot : 10
Samsun Basın Tarihi , Baki Sarısakal , Barış Gazetesi Yayınları , 109s.
TRY 10.00 Açılış
TRY 61.00 Güncel
Süre Bitti

Lot : 11
Atatürk'te Çocuk Sevgisi , Cemil Sönmez , türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , 149s.
TRY 10.00 Açılış
TRY 40.00 Güncel
Süre Bitti

Lot : 12
Knowing About Science , Austın D.Bond , Lyons and Carnahan , 192s.
TRY 10.00 Açılış
TRY 10.00 Güncel
Süre Bitti

Lot : 13
Lyord George , Deidre Shearman , Chelsea House Publıshers , 112s.
TRY 10.00 Açılış
TRY 26.00 Güncel
Süre Bitti

Lot : 14
Seçmeler , Dimitır Blagoev , Temel Yayınlar , 350s.
TRY 10.00 Açılış
Süre Bitti

Lot : 15
Türkiye'deki Tarihsel Adlar , Bilge Umar , İnkılap Yayınevi , 865s.
TRY 10.00 Açılış
TRY 600.00 Güncel
Süre Bitti

Lot : 16
Taşpınar's Technıcal Dıctıonary , Başaran Printing Company , 1073s.
TRY 10.00 Açılış
TRY 10.00 Güncel
Süre Bitti

Lot : 17
Çamasan , Demirtaş Ceyhun , Bilgi Yayınevi, 187s.
TRY 10.00 Açılış
Süre Bitti

Lot : 18
Bir Başkentin Mimarı , Prof.Dr. Gönül Tankut , Anahtar Kitaplar , 283s.
TRY 10.00 Açılış
TRY 120.00 Güncel
Süre Bitti

Lot : 19
İlk ve Orta Öğretim Matematik terimleri , Devlet Basımevi , 92s.
TRY 10.00 Açılış
TRY 34.00 Güncel
Süre Bitti

Lot : 20
Dolandırıcılık , Dr. Sami Selçuk , Yasa Yayınları , 168s.
TRY 10.00 Açılış
TRY 33.00 Güncel
Süre Bitti

Lot : 22
The councıl Of Trent , James Anthony Froude , Longmans , 339s.
TRY 10.00 Açılış
TRY 11.00 Güncel
Süre Bitti

Lot : 24
Lettres Persanes , Montesquien , Le Lıvre De Poche , 448s.
TRY 10.00 Açılış
TRY 11.00 Güncel
Süre Bitti

300
/12