90
/4
Lot : 1
Resimli Gazete, Nu. 171 11 Kanun-u evvel 1926
TRY 10.00 Açılış
TRY 20.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Gazete

"Geçen hafta sabık Mısır hıdıvi Abbas Hilmi Ğaşa'nın teşebbüsüyle toplanan müteaddid banka mümessilleri Bursa ...

Lot : 2
Resimli Gazete, Nu. 93 13 Haziran 1341
TRY 10.00 Açılış
TRY 20.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Gazete

"Yunanlılar (Navarin) Sularındaki Türk altınlarını çıkarıyorlar." Ciltten çıkma haliyle.

Lot : 3
Resimli Gazete, Nu. 94 20 Haziran 1341
TRY 10.00 Açılış
TRY 34.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Gazete

"Avrupa'da yeni moda cereyanlaı: Şark ve İstanbul tarzları" Ciltten çıkma haliyle.

Lot : 4
Resimli Gazete, Nu. 95 27 Haziran 1341
TRY 10.00 Açılış
TRY 20.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Gazete

"Genç cumhuriyetin genç Maarif vekili ve âteşîn hatibi Hamdullah Subhi Bey" Ciltten çıkma haliyle.

Lot : 5
Resimli Gazete, Nu. 96 Bayram Nüshası
TRY 10.00 Açılış
TRY 50.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Gazete

"Şehrimizde bulunan pek değerli Erkân-ı Harbiye-yi Umumiye Reisimiz Müşir Fevzi Paşa Hazretleri" Ciltten çıkma...

Lot : 6
Resimli Gazete, Nu. 99 25 Temmuz 1341
TRY 10.00 Açılış
TRY 44.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Gazete

Sağdan sola "Altay takımın kıymetli kaptanı - Çirkin olmak da Avrupa'da insanı zengin ediyor - İbrahim Edhem c...

Lot : 7
Resimli Gazete, Nu. 100 1 Ağustos 1341
TRY 10.00 Açılış
TRY 21.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Gazete

"Asrî Avrupa adetinin iyi cihetlerinden iki nümûne: Yaşayışta zevk ve intizam" Ciltten çıkma haliyle.

Lot : 8
Resimli Gazete, Nu. 101 8 Ağustos 1341
TRY 10.00 Açılış
TRY 24.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Gazete

Sağdan sola "Hakimlerimizin yeni kisveleri - Dünyanın en çirkin adamlarından: Rusyalı bir Musevi - Yumurta işl...

Lot : 9
Resimli Gazete, Nu. 102 10 Ağustos 1341
TRY 10.00 Açılış
TRY 23.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Gazete

"Otomobil seyahatlerinin acı tarafları; elli metreden yuvarlanan bir yolcu otomobili" Ciltten çıkma haliyle.

Lot : 10
Resimli Gazete, Nu. 103 22 Ağustos 1341
TRY 10.00 Açılış
TRY 24.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Gazete

"Yirminci asırda medenî Amerika'da ırk taassubu hâlâ devam ediyor" Ciltten çıkma haliyle.

Lot : 11
Resimli Gazete, Nu. 104 29 Ağustos 1341
TRY 10.00 Açılış
TRY 22.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Gazete

"Hind Çini'nin ormanlarında tecelli eden adalet-i ilahî" Ciltten çıkma haliyle.

Lot : 12
Resimli Gazete, Nu. 105 5 Eylül 1341
TRY 10.00 Açılış
TRY 25.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Gazete

"Afrika kıtasının İpopotam tesmiye olunan bu cesimü'l-cüsse mahluk..." Ciltten çıkma haliyle.

Lot : 13
Resimli Gazete, Nu. 106 12 Eylül 1341
TRY 10.00 Açılış
TRY 24.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Gazete

"Medenî inkılâbımızın tabîi neticelerinden: Sarık meslek-i mahsus bir serpuş oldu." Ciltten çıkma haliyle.

Lot : 14
Resimli Gazete, Nu. 107 19 Eylül 1341
TRY 10.00 Açılış
TRY 23.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Gazete

"Dünyanın intizar-ı dikkat ve hayretini toplayan mücahid Riflilerden bit timsal!" Ciltten çıkma haliyle.

Lot : 15
Resimli Gazete, Nu. 108 26 Eylül 1341
TRY 10.00 Açılış
TRY 23.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Gazete

Sağdan sola "Dünyanın en yüksek adamı olan bu Hollandalı dünyanın en kısa boylu cücesiyle işte böyle boy ölçüy...

Lot : 16
Resimli Gazete, Nu. 109 3 Teşrin-i evvel 1341
TRY 10.00 Açılış
TRY 26.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Gazete

"Nihayet müzelere intikal edecek olan kurun ve sultanî kıyafetlerden nümûneler" Ciltten çıkma haliyle.

Lot : 17
Resimli Gazete, Nu. 110 10 Teşrin-i evvel 1341
TRY 10.00 Açılış
TRY 23.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Gazete

"Sinema filmleri için Avrupa şirketlerinin yaptıkları fedakârlıkdan zaman zaman bahsetmiş ve karîlerimize müte...

Lot : 18
Resimli Gazete, Nu. 111 17 Teşrin-i evvel 1341
TRY 10.00 Açılış
TRY 28.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Gazete

Sağdan sola "En güzel dudak sahibesi - İranlı komşularımız da teceddüd gösteriyorlar - Artık başta abanî sarık...

Lot : 19
Resimli Gazete, Nu. 112 24 Teşrin-i evvel 1341
TRY 10.00 Açılış
TRY 32.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Gazete

"Hayat ve fen yollarında süratle ilerleyen Türk kadınlığından bir timsal" Ciltten çıkma haliyle.

Lot : 20
Resimli Gazete, Nu. 114 7 Teşrin-i sanî 1341
TRY 10.00 Açılış
TRY 24.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Gazete

"Hadisatın müthiş akislerinden: Rif vukuatı içinde bir idam rivayeti" Ciltten çıkma haliyle.

Lot : 21
Resimli Gazete, Nu. 115 14 Teşrin-i sanî 1341
TRY 10.00 Açılış
TRY 23.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Gazete

Sağdan sola "Adana külhanbeyliğinden menfur bir şahsiyeti olan Kudsi - Yılanın şaraba aşık olduğu malumdur - S...

Lot : 22
Resimli Gazete, Nu. 116 21 Teşrin-i sanî 1341
TRY 10.00 Açılış
TRY 22.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Gazete

"Deve kinine güzel bir misal: Sahibine karşı kin besleyen bir devenin cinayeti" Ciltten çıkma haliyle.

Lot : 23
Resimli Gazete, Nu. 117 28 Teşrin-i sanî 1341
TRY 10.00 Açılış
TRY 22.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Gazete

"Sonbahar içinde ve kış başlangıçlarında avcılık en çok hararetli mevsime dahil olur..." Ciltten çıkma haliyle...

Lot : 24
Resimli Gazete, Nu. 118 5 Kanun-u evvel 1341
TRY 10.00 Açılış
TRY 22.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Gazete

"Hareketlerimizin musikisi olan dans ve jimnastiklerden birkaç safha" Ciltten çıkma haliyle.

Lot : 25
Resimli Gazete, Nu. 119 12 Kanun-u evvel 1341
TRY 10.00 Açılış
TRY 21.00 Güncel
Süre Bitti

Osmanlıca - Gazete

"Aptal rollerinde en ziyade muvaffak olan meşhur Amerikan sinema artisti: Lui" Ciltten çıkma haliyle.

90
/4