150
/6
Lot : 1
Kayseriyye Şehri, Mebânî ve Kitâbeleri: Halil Edhem [Eldem],
TRY 150.00 Açılış
Süre Bitti
Lot : 3
Mufassal Tarih-i İslâm: Vecihî - Mehmed Halid,
TRY 125.00 Açılış
Süre Bitti
Lot : 5
Köprülüler (Köprülüzâde Fazıl Ahmed Paşa) ve Kabakçı Mustafa.
TRY 50.00 Açılış
Süre Bitti
Lot : 7
Meşhedi'nin Hikâyeleri: Ercümend Ekrem [Talû], İstanbul 1928 (miladi)
TRY 60.00 Açılış
Süre Bitti
Lot : 10
Meskenet Mazeret Teşkil Eder mi?: İstanbul 1329 (rumi) 1913 (miladi)
TRY 50.00 Açılış
Süre Bitti
Lot : 11
Hûlâsa-i İbn Necim. Fetavay-i İbn Necim: İbrahim Rüşdü İstanbulî,
TRY 80.00 Açılış
Süre Bitti
Lot : 13
Gecelerim: Ahmed Rasim, İstanbul 1316 (hicri) 1899 (miladi)
TRY 25.00 Açılış
Süre Bitti
Lot : 17
Türk Yılı 1928, 655 sayfa orijinal cildinde
TRY 60.00 Açılış
Süre Bitti
Lot : 18
Şerhu'l Alaka, Bosnavî El-Hac Muharrem Efendi Matbaası, 1293, 117 sayfa
TRY 30.00 Açılış
Süre Bitti
Lot : 19
Serseri Yahudi: Sue, Eugène, (Çeviren: M. Tevfik) . İstanbul 1301 (hicri)
TRY 30.00 Açılış
Süre Bitti
Lot : 20
Kimya. Lise, Orta ve Mualiim Mekteblerine Mahsûs: Nakiyüddin [Bekmen],
TRY 25.00 Açılış
Süre Bitti
Lot : 22
İntişar-i İslâm Tarihi: Arnold, Sir Thomas Walker,
TRY 50.00 Açılış
Süre Bitti
Lot : 24
Said Paşa'nın Hâtırâtı: Sadrazam Said Paşa,
TRY 50.00 Açılış
Süre Bitti
Lot : 25
Almanca'dan Türkçe'ye Lûgat Kitabı, Deutsch-Turkisches Wörtherbuch:
TRY 50.00 Açılış
Süre Bitti
150
/6