Efemera Müzayedesi 127 Hazım Mazhar Payzın Terekesi

MÜZAYEDE ÜRÜNLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN


Başlangıç: 30/05/2019

Bitiş: 12/06/2019 - 22:00:00

Talat Paşa'nın deyişiyle Cesur ve müteşebbis bir Vali. Talat Paşa'ya Şekavet-i Siyasiye yapıyorsunuz diyecek kadar cesur bir Devlet Görevlisi... Eşi Üsküp'lü Fatma Münire (Payzın) Hanım; Teali-i Vatan Osmanlı Hanımlar Cemiyeti kurucularından; kardeşi Dürrü Mazhar (Payzın) Bey Londra Büyükelçiliği yapmış bir diplomat olan; Suriye'deki meşhur Arap İsyanı öncesi Halep Valiliği (1910'lar), Büyük Balkan Bozgunu öncesi Kosova Valiliği (1911-1912), Ermeni Tehciri öncesi Ankara Valiliği (1914-1915) gibi önemli makamlarda, Meclis-i Mebusan Üyelik adaylığı, Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye üyeliği, Kosova Tütün Ziraati Teshilat Sandığı Cemiyeti kurucu üyeliği gibi önemli sosyal çalışmalarda bulunan, Talat Paşa ve Mahmut Şevket Paşa ile çalışmış (Ermeni Tehcirine karşı olduğundan 8 Temmuz 1915'te Talat Paşa tarafından görevden alınmış), Cumhuriyet'in ilanından sonra Ziraat Mühendisi olarak Uşak Terakki-i Ziraat Türk Anonim Şirketi'nde, Uşak Şeker Fabrikası'nda, Maltepe Tütün Enstitüsünde görevler almış, Rical-i Devlet'ten HAZIM MAZHAR BEY (PAYZIN) Terekesinden, nadirattan Evrak-ı Metruke müzayedesi