KULLANICI GİRİŞİ GİRİŞ

Menü

Sıkça Sorulan Sorular - Müzayede Nedir?

          Arttırma aralığı belli bir ürüne verilen peyin üstüne, tekrar teklif verebilmek için güncel fiyatın üzerine kaç TL daha eklenmesi gerektiğini belirleyen bir kriterdir.

          Salon Müzayedelerinde, katılımcıların kendilerine atanan bir numara ile müzayedeye katılıp, numaralı bayrakları kaldırmak suretiyle pey vermeleridir. 

          Salon Müzayedelerinde, münadinin kaldırılan bayraklar eşliğinde fiyat arttırımının sonunda "sattım" diyerek çekiç'i vurduğu an geçerli olan satış fiyatıdır.

       Kelime Eski Yunanca kökenlidir ve "bir günden fazla dayanmayan" anlamına gelen "ephemeron" un çoğul şeklidir.

     İngilizce "ephemera" ise bu dilde kısa ömürlü şeyler, kalıcı olmayan yayınları tanımlamak için kullanılmıştır. Bu materyaller, biriktirilmek amacı ile üretilmemiş kısa ömürlü ve başlangıçta fazla değer taşımayan, ancak sonradan bazı koleksiyoncular tarafından koleksiyon malzemesi haline getirilmiş "ıvır zıvır" ürünlerin genel adıdır. Bu ürünler genellikle basılı materyalleri kapsar.

            Bu efemera ürünlerinin arasında okul diplomaları, karneler, otobüs sinema biletleri, piyango biletleri, spor toto kuponları, gazete nüshaları, tanıtım broşürleri, mektuplar, kartvizitler, lokanta menüleri, tapu senetleri, noter senetleri, banka dekontları, çikolata ve sakızlardan çıkan kartlar, sigara kâğıtları, posterler, pasaportlar, fotoğraflar, kartpostallar, düğün davetiyeleri gibi gündelik hayatın ayrıntılarını belgeleyen materyaller sayılabilir.

        Bugün özel koleksiyoncular dışında büyük ulusal kütüphaneler ve müzeler de tarihin belli bir alanına ışık tutabilecek efemera koleksiyonları barındırmaktadırlar.

 

          Pul kolleksiyonculuğunun kabul görmüş ismidir.

         Normal posta pulları veya postadan geçmiş pullar, taahhütlü, iadeli taahhütlü zarflar, gazete gönderi bantları, antiye, hava mektubu, posta damgaları ve benzeri materyaller bu sınıf altında toplanır.

 

          Haliyle ibaresinin görüldüğü ürünler, kusurlarıyla beraber satışı gerçekleştirilen ürünlerdir.

          Her türlü kusur bu tabir ile adlandırılabilir.

          Sadece intermet üzerinden pey toplanarak yapılan müzayedelerdir. Bu müzayedeler salonda yapılmaz ve internet üzerinden verilen peyler dışında ürün fiyatlarına hiç bir dış müdahale ile etkide bulunulamaz.

          Bir veya bir grup ürünün müzayede de satışa sunulan sıra numarasıdır.

          Salon Müzayedelerinde, internet aracılığı veya müzayede salonuna gelemeyen koleksiyonerlerin daha önceden verdiği peyleri salonda okurken pey sahiplerinin isimlerini saklı tutmak amaçlı kullanılan hayali pey sahibi anlamına gelmektedir

          Kamuya duyurulmak istenilen şeyleri yüksek sesle haber vermeyi iş edinmiş olan kimse anlamına gelen MÜNADİ kelimesi, sektörde müzayedeyi yöneten kişi anlamına gelmektedir.

 

 

          Salon Müzayedelerinde, Salondaki müzayede katılımcılarının “Çekiç fiyatlarının” belirlenebilmesi için, daha önceden gelen peylerin en yüksek değerlerini içeren ve tüm bilgilerin bulunduğu listedir

          Açık arttırma yolu ile yapılan satışa müzayede denir.

           Türkçeye Fransızcadan geçen kavram, sikke ve para anlamındaki Yunanca "nomisma" sözcüğünden türemiştir.  nümismatik sözcüğü aynı zamanda "para ile ilgili" anlamında bir sıfattır.

         Nümismatik, incelediği nesnelerin zamanla bozulmaması sayesinde sikke ve madalyalarda kullanılan alaşımları ve bunların ağırlıklarını, paraların yeryüzünde dağılımı ve yayılım alanlarını ortaya koyarak; coğrafyanın, tarihinin, dinler ve gelenekler tarihinin, sanat tarihinin ve çeşitli devirlerdeki ticaret sistemlerini inceleyen ekonomi tarihinin başlıca yardımcısı olmuştur. 
               Para koleksiyonculuğu anlamında da kullanılır. 
          İkinci anlamıyla nümismatik alanı içine giren konular kısaca, madeni ve kâğıt paralar, madalyalar, nişanlar, hatıra madalyonları ve jetonlar gibi ana dallara ayrılır.

 

          Salon müzayedesinden farklı olarak, Canlı telefon veya görüntülü yazılımlar aracılığı ile salona katılımda bulunamayan müşterilerin pey verebildiği bir müzayede katılım türüdür.

           Kelime anlamı olarak, bir alışverişte caymayı önlemek için önceden verilen para, anlamına gelen pey kelimesi, müzayede sektöründe ise almak istediğiniz ürüne vereceğiniz kesin teklif anlamına gelmektedir.                         

          Salon Müzayedeleri, katılımcıların müzayedenin yürütüleceği salona katılıp, diledikleri ürünleri salon içerisinde rekabet ortamında alabildikleri bir müzayede şeklidir.

Sitemizde komisyon oranI genel olarak %20 olarak ayarlıdır

Ayrıca müzayedelerimizde KDV oranı verilen hizmet üzerinden kesildiğinden dolayı komisyon fiyatinin %18 dir.

Müzayede bitiminde toplam çekiç fiyatı üzerinden % 20 komisyon ve bu komisyonun %18 kdv'si ele alınacaktır.
Böylece ödenmesi gereken bakiye 100TL' lik alışa karşılık, 123,60 TL olur.