KULLANICI GİRİŞİ GİRİŞ

Menü

ok tuşları ile geçiş yapabilirsiniz
Bitiş: 12 Aralık 2019 - 22:30:00

KALAN SÜRE

Pey Verme Süresi Bitmiştir.

1920 senesi İstanbul TELEFON REHBERİ - Dersaadet Telefon Anonim Şirket-i

LOT NO: 5
Satış fiyatını görmeniz için üye girişi yapmanız gerekiyor!
Telefon Rehberi
İşgal Döneminde

Osmaniyesi Postadan Geçmiş - Önsöz kısmında bir yaprak eksik. Haliyle. Yeni cildinde. "Saray-ı Hümayun (Beşiktaş, Yıldız, Çengelköy Kasr-ı Hümayunları), Hanedan-ı Saltanat, Şehzadegan Hazeratı, Selatin-i Azam Hazeratı, Damad-ı Hazret-i Şehriyari, Hazine-i Hassa-i Şahane, Devair-i Resmiyye (Sadaret, Meşihat, Meclis-i Ayan, Meclis-i Mebusan, Evkaf-ı Humayun Nezareti, Şura-i Devlet, Nazırlıklar, Şehremaneti, Polis, Karakolları, İtfaiye Merkezleri, Alfabe sırasıyla abonelerin isimleri ve telefon numaraları ile, bol reklam sayfalı. İstanbul 1920, Hilal Matbaası (Eski Zaptiye Karşısında), 234 Sayfa - ÖZEGE'de kaydına rastlanılmamıştır - Yorgun, Haliyle. 24 cm.