KULLANICI GİRİŞİ GİRİŞ

Menü

ok tuşları ile geçiş yapabilirsiniz
Bitiş: 26 Mayıs 2018 - 13:00:00

KALAN SÜRE

Pey Verme Süresi Bitmiştir.

AHMED CEVDET RECÂÎ ZÂDE. Kahire: Bulak 1256 [1840], ilk baskı.

LOT NO: 313

AÇILIŞ FİYATI

1.250

Nevâdiru’l-Âsâr fî-Mutâla’ati’l-Eş’âr.

179 s., 26,5 x 18,5 cm., sırtı ve kapakları varaklı deri cildinde, Özege 15381. Recâîzâde Ahmed Cevdet (ö.1831) Manisa’nın Borlu Kasabası’ndandır. İlim ve sanatla uğraşan bir ailenin çocuğu olarak iyi bir eğitim almıştır. Araştırmacı ve şâir bir şahsiyettir. Samimi ve içten gelen duygularla yazılan şiirlerinde sade bir Türkçe kullanmıştır. “Nevâdiru’l-Âsâr”, “Zînetü’l-Mecâlis” ve “Dîvânçe” adlı üç eserin sahibidir. Nevâdiru’l-Âsâr Ahmed Cevdet Efendi’nin beyit derlemesi olup en hacimli eseridir. Edebî zevkin mahsulü olarak ortaya çıkmış olan bu derleme eserde, divân edebiyatının değişik yüzyıllarda yaşamış şairlerinden seçmeler yapılmıştır. Bu seçmelerde öylesine titizlik gösterilmiştir ki; bu husus derleyenin zevkini yansıtması bakımından ayrıca önemlidir. Muhtelif divan ve mecmualardan seçilerek tertiplenmiş dört binin üzerinde beyti ihtiva eden Nevâdiru’l- Âsâr, Arif Hikmet Efendi Tezkiresi’ndeki kayda göre Recâîzâdelerin konağında yapılan toplantılarda okunan beyitlerden ortaya çıkmış bir eserdir. Eser, Bulak’ta, 1256 [1840] yılında, 179 sayfa halinde, nesta’lik hat ile basılmıştır.