KULLANICI GİRİŞİ GİRİŞ

Menü

ok tuşları ile geçiş yapabilirsiniz
Bitiş: 26 Mayıs 2018 - 13:00:00

KALAN SÜRE

Pey Verme Süresi Bitmiştir.

AHMED NEDİM. Kahire: Bulak [1258]. 107, 59 s., 23x16,5 cm., döneminin tümüyle deri kabartmalı,

LOT NO: 312

AÇILIŞ FİYATI

900

Divân-ı Nedim.

mıklepli deri cildinde, Özege 15313. Osmanlı’nın en meşhur divan edebiyatı şairlerinden, asıl adı Ahmed olan Nedîm; İstanbul’da 1681’de doğdu. Babası Mehmed Efendi; Sultan İbrahim’in iktidarı esnasında kazaskerlik görevinde bulundu. Küçük yaşlarda medrese eğitimi alan Nedîm; burada Arapça ve Farsça öğrendi. Daha sonra fıkıh eğitimi aldı.Bir şair olarak tanınma gayreti içindeki Nedîm, Osmanlı Sadrazamı Ali Paşa’ya birkaç kaside yazdı. Ama Topkapı Sarayı’na girişini sağlayan Ali Paşa’nın halefi olan Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’ya yazdığı kasideler oldu. Lale Devri’nin sadrazamı olan Damat İbrahim’in himayesi altında daha sonra kendisini meşhur yapacak olan eserlerini ve yaşam tarzını ortaya koydu. Şair gerek yaşamı, gerekse şiiri ile estetik, sanat ve eğlence eğilimleri ile göze çarpan bu devrin önemli bir temsilcisi olarak kabul görmektedir.Yaşamı ve eserleri ile Lale Devri’nin ruhunun temsilcisi olarak kabul görmektedir. Sad’âbâd şiirindeki şu mısra Ergüder Yoldaş tarafından bestelenmiş en güzel güftelerdendir: “İzn alub cum’a nemâzına deyû mâderden, bir gün uğrılayalım çerh-i sitem-perverden. Dolaşub iskeleye doğrınihân yollardan, gidelim serv-i revânım yürü Sad’âbâde.” (Annenden cuma namazına gideceğiz diye izin alıp, zalim felekten bir gün çalalım. Issız yollardan iskeleye doğru dolaşıp, yürü uzun boylu sevgilim Sad’âbâd‘e gidelim.) Nedîm’in Patrona Halil İsyanı esnasında 1730 yılında öldüğü kabul edilmekte ama bunun içeriği hususunda ihtilâflar bulunmaktadır. En meşhur rivayet, isyankârlardan kaçarken Beşiktaş’taki evinin çatısından düşerek öldüğü yönündedir. Diğer bir rivayette aşırı alkolden öldüğü söylenir. Bir başka rivayet ise, Damad İbrahim Paşa ve şürekâsına yapılan işkenceden ötürü dehşete kapılıp korkudan öldüğü şeklindedir. Nedîm’in mezarı, Üsküdar’da Karacaahmet Mezarlığı’ndadır.