Müzayede Bitti
Lot : 84 Peyler : 0

Bu Kerre Tadîlen Kaleme Alınıp Mer'iyyet-i Ahkâmına Bi'l-İstizan

TRY 80.00 Açılış
Süre Bitti

İrade-i Seniyye-i Hazret-i Hilâfet-Penâhî Şeref-müteallik Buyurulan A'şar Nizamnâmesidir: İstanbul 1305 (hicri...