KULLANICI GİRİŞİ GİRİŞ

Menü

ok tuşları ile geçiş yapabilirsiniz
Bitiş: 12 Aralık 2019 - 22:30:00

KALAN SÜRE

Pey Verme Süresi Bitmiştir.

DELÂİLÜ’l-HAYRÂT - Hattatı Ketebehu Salih …

LOT NO: 17
Satış fiyatını görmeniz için üye girişi yapmanız gerekiyor!
Kitap
Hat Sanatı / Delail-i Hayrat

Hacegan-ı Divan-ı Hümayun'dan Salih Efendi; Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’nin şâkirdânından olan Mercân Mektebi hüsn-i hat mu‘allimi Seyyid Hüseyin Hâmid Efendi'nin talebesidir. Sayfada 11 satır enfes bir nesih yazı ile kaleme alınmış eserin fasıl başları zermürekkep (Altın) ile yazılmış, her sayfası altın cetvelli, durakları, serlevhası müzehheptir. Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere minyatürleriyle - 17,5 x 12 cm.