KULLANICI GİRİŞİ GİRİŞ

Menü

ok tuşları ile geçiş yapabilirsiniz
Bitiş: 26 Mayıs 2018 - 13:00:00

KALAN SÜRE

Pey Verme Süresi Bitmiştir.

DRIOU, ALFRED. Constantinople et la Turquie Iles et Rivages de la Méditerranée.

LOT NO: 227

AÇILIŞ FİYATI

1.500

Çok nadir bir İstanbul seyahatnamesi…

Paris, tarihsiz [c 1890], 206 s, metin dışında 16 gravür., 22x13,5 cm., bez cildinde. Bu nadir kitabın 1. bölümünde Akdeniz havzası, çevresindeki ülkeler, adalar, limanlar ve tarihleri ana hatlarıyla ele alınmaktadır. 2. bölümde Yunanistan, Kıbrıs ve güney Ege Adaları ayrıntılı olarak anlatılmakta, bu bölümün devamı olan 3. bölümde ise Tenedos, Demnos, İmbros gibi kuzey Ege Adaları anlatılmaktadır. 4. bölümde Avrupa Türkiye’si idarî yönden bölünmüş haliyle (sancaklar), Osmanlı hanedanı, saraydaki hiyerarşik yapı, dinî açıdan yetki sahibi olan yöneticiler, ülkeyi oluşturan dinsel halklar, Osmanlıların yaptığı fetihler ele alınmaktadır. 5. bölüm ise ağırlıklı olarak İstanbul’a ayrılmıştır. Marmara üzerinden İstanbul’a gelen yazar bu bölümde şehirdeki sivil mimari örneklerini, şehrin ulaşım sistemini, Péra’yı, Galata’yı ve Tophane’yi, karşı tarafta Üsküdar’ı, Boğaziçi kıyılarını, Fener’i tasvir etmektedir. 6. bölümde ise İstanbul’un sosyal yapısı, kahvehaneler, Beşiktaş, Arnavutköy gibi deniz kıyısında bulunan yerler, kayıkçılar, Haliç, dervişler, tekkeler son derece renkli bir şekilde anlatılmaktadır. 7. bölümde Bizans döneminden kalma tarihi açıdan önemli olan semtler, Kapalı Çarşı, hamamlar; 8. bölümde ise Osmanlıların da iştirak ettiği 1877 Paris Sergisi, Dolmabahçe Sarayı, şehirdeki tramvaylar anlatılmaktadır. Sonraki bölümlerde de ise Karadeniz’e açılan yazar, gezip gördüğü yerleri tasvir etmektedir.