KULLANICI GİRİŞİ GİRİŞ

Menü

Bitiş: 28 Ekim 2017 - 13:00:00

KALAN SÜRE

Pey Verme Süresi Bitmiştir.

ÖNCEKİ ÜRÜNSONRAKİ ÜRÜN ok tuşları ile geçiş yapabilirsiniz
LOT NO: 195
Kitap

Ebu Nasr İsmail Bin Hammâd El-Cevherî Tercüme-i Sıhah-ı Cevherî

MEHMED BİN MUSTAFA EL-VANÎ (Mütercim)İSMAİL CEVHERÎ Beldetü't-Tayyibeti'l-Kostantiniyye [İstanbul]: Darü’t-tıbaati’l-mamurecilt 1: Şaban 1169 h. [Mayıs 1756] cilt 2: Gurre-i rebiülevvel 1170 h. [24 Kasım 1756] Cilt 1: ([4], 372 yk); 1. Ahd-i hümayun, yk. 1b 2. Suret-i emr-i şerif, yk. 2a-2b 3. Miftah-ı mafi'l-kütüb, yk. 3a-4b 4. Fihrsit-i cild-i evvel, yk. 3a-4b 5. Tercüme-i sıhah-ı Cevheri, 372 yk. Cilt 2: ([2], 430 yk.); 1. Fihrsit-i cild-i sani, yk. 1a-2a 2. Tercüme-i sıhah-ı Cevheri, 430 yk. 29x18 cm.Yeni bez ciltlerindeİbrahim Müteferrika’nın ilk bastığı bu lûgat, ölümünden sonra devam eden matbaasında yapılmış ikinci baskıdır. 1. cildin baş sayfasında , 2. cildin baş ve son sayfalarında yırtıklar ve tamirler vardır. Sayfaların bir kısmı lekelidir.

GÜNCEL FİYATI

3.250

AÇILIŞ FİYATI

2.500