KULLANICI GİRİŞİ GİRİŞ

Menü

ok tuşları ile geçiş yapabilirsiniz
Bitiş: 28 Kasım 2018 - 23:00:00

KALAN SÜRE

Pey Verme Süresi Bitmiştir.

Forty Years in the Turkish Empire; or Memoirs of Rev. William Goodell

LOT NO: 49

AÇILIŞ FİYATI

700

E[dward]. D[orr]. G[riffin]. Prime ve William Goodell

Forty Years in the Turkish Empire; or Memoirs of Rev. William Goodell, D.D., Robert Carter, New York, 1877 (4. baskı). xii,489, 12 s., ex-library, 21x13 cm., bez cildinde. Edward Dorr Griffin’in (1814-1891) editörlüğünde İstanbul Misyonu kurucusu William Goodell’in (1792-1867) anıları. 1820 yıllardan itibaren Türkiye’de çalışmaya başlayan Amerikalı misyonerler özellikle İzmir ve çevresinde açtıkları okullarla Ermeni toplumu üzerinde etkili olmaya çalışmışlardır. 1831 yılında Amerika’nın İstanbul’da temsilcilik açmasının hemen ardından İstanbul’a gönderilen Goodell eğitim faaliyetlerini İstanbul’da geliştirmek için görevlendirilmiştir. İstanbul misyonunun kurucusu olan Goodell önce Péra’da Ermenilerin yoğun olduğu bölgede daha sonra ise Rumların ağırlıkta olduğu Büyükdere’de yaşamış, birçok okulun açılmasına ve bu okullarda eğitim verilmesine çalışmıştır. Goodell İncil’i Türkçe’ye çevirmiş ve Ermeni harfleri ile Türkçe ve Karamanlıca olarak basılmasına öncülük etmiştir. 1831 yılında geldiği Türkiye’de 40 yıl kalan ve misyonerlik çalışmalarının duayenlerinden sayılan Goodelll’in anıları özellikle İstanbul’daki misyonerlik çalışmaları için ilk elden kaynaktır. Goodell, William American missionary in the Middle East, b. Templeton, Mass. He went in 1823, for the American Board of Commissioners for Foreign Missions, to what is now Beirut, Lebanon, where he established the Congregationalist mission. in 1831 he went to Constantinople and there established a mission for the Armenians of the city. His translation of the Bible into Armeno-Turkish occupied 20 years. the success of Congregational missions in Turkey is largely founded upon his work. His memoirs were edited by E. D. G. Prime under the title Forty Years in the Turkish Empire (1876). Amerikalı misyonerler Osmanlı topraklarında faaliyetlere başlamak için Osmanlı-İngiliz ilişkilerini düzelmelerini bekliyorlardı. Çünkü ortada henüz resmi bir Osmanlı-ABD ilişkisi yoktu. 2 Mart 1831’de Amerikan diplomatik temsilciliğini açtıktan sonra Willam Goodell, 26 Nisan 1831’de İstanbul’a hareket emri aldı ve 9 Haziran 1831’de İstanbul’a vardı. Ondan yaklaşık bir yıl sonra William Schauffler 31 Temmuz 1832’de İstanbul’a geldi ve birlikte ilk misyonerlik faaliyetlerine başladılar. Bu hareketin adı İstanbul Misyonu olarak geçecekti. İlk çalışmaları dil, kitap hazırlıkları, öğretim çalışmaları ve halkla ilişkiler üzerine olmuştur. İstanbul Misyonunun adı zamanla Ermeni Misyonu olarak değişecektir. Bundaki en önemli neden ise sadece Ermenilerin bu çalışmalara olumlu cevap vermeleri olmuştur. Bu nedenle misyonu alanını sürekli olarak doğuya doğru genişletiştir. Çünkü doğu illerinde yaşayan Ermeni halkın üstünlüğü gözden kaçmamıştır. Bu amaçlarına ulaşmada ise en çok Amerikan misyoner okulları ön plana çıkmıştır. Blackmer 703