KULLANICI GİRİŞİ GİRİŞ

Menü

ok tuşları ile geçiş yapabilirsiniz
Bitiş: 20 Nisan 2020 - 22:30:00

KALAN SÜRE

Pey Verme Süresi Bitmiştir.

Kurtuluş Savaşı - Vakit Gazetesi, 22 Ocak 1920, Türk Milleti Tahkikat

LOT NO: 51
Satış fiyatını görmeniz için üye girişi yapmanız gerekiyor!
Süreli Yayın
Osmanlıca Gazete

Komisyonunun bitaraflığına minnettardır …Osmanlı Hükümeti ABD Başkanı W. Wilson’a başvurarak Yunan mezalimini araştırmak üzere bir komisyon kurulmasını istedi. Sadrazam vekili Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi, 15 Temmuz 1919’da Yunanlıların mezalimde bulundukları yerlere bir “Tahkik Heyeti”nin gönderilmesini rica etti. Sabri Efendi böyle bir tahkikatın Paris Barış Konferansı’nın sorumluluğu altında yapılmasını istemekteydi86. Şeyhülislâm’ın tahkikat isteği İzmir’deki İtilâf Devletleri delegelerinin raporlarıyla birlikte Paris Barış Konferansı’nda görüşüldü. Bu bağlamda Fransa Cumhurbaşkanı Georges Clemenceau, Yunan ordusu aleyhindeki suçlamaları incelemek için bir “Tahkik Heyeti” kurulmasını önerdi. Konferans, 21 Temmuz 1919’da İzmir’deki Yunan zulümleriyle ilgili şikâyetleri incelemek üzere bir komisyon kurulmasını kararlaştırdı. Böylece Yunan mezalimi konusundaki şikâyetler Müttefikler arası bir heyetin tahkikatta bulunmasını sağlamış oldu. ABD’li Yüksek Komiser Mark Lambert Bristol başkanlığındaki heyet 15 Mayıs-20 Temmuz 1919 tarihleri arasındaki olayları inceleyecekti. Heyette İngiltere adına General Robert Hugh Hare, Fransa adına General Gediges Hippoltyte Bunoust, İtalya adına da General Alfredo Dall’Olio yer aldı.- -Kırk yedi maddeden oluşan belge incelendiğinde İzmir’in işgaliyle birlikte Türklere karşı işlenen Yunan zulümleri doğrulanmaktaydı. Komisyonun vardığı neticeler ise 13 Ekim 1919’da açıklandı. Bu rapor İzmir ve çevresinde yaşanan elim olaylardan büyük ölçüde Yunanistan’ı sorumlu tutmaktaydı. Komisyon Hıristiyanların tehlike içinde olduğu söylentilerinin Yunan ordusunun çıkarmasına gerekçe oluşturamayacağını vurgulamış ve İzmir sürekli işgal altında kalmadığı takdirde, Yunan askeri güçlerinin bölgeden çekilmesini istemişti89. Buna rağmen Paris’teki Yüksek Konsey bu raporu dikkate almamış ve Yunan işgaliyle birlikte başlayan mezalimin bölgede kalmasını ve yayılmasını görmezden gelmeye devam etmiştir-. Detaylı bilgi için bkn. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/607790