KULLANICI GİRİŞİ GİRİŞ

Menü

ok tuşları ile geçiş yapabilirsiniz
Bitiş: 24 Kasım 2020 - 22:00:00

KALAN SÜRE

Pey Verme Süresi Bitmiştir.

La Turquie Officielle. Constantinople, son Gouvernement, ses Habitants, son

LOT NO: 74
Satış fiyatını görmeniz için üye girişi yapmanız gerekiyor!
kitap

Présent et son Avenir / Paul de Regla. Paris, 1891. xix, [1], 442 s, 18.5 x 12 cm, deri cildinde. Régla kitabında Batılı ülkelerin "Hasta Adam" olarak nitelendirdikleri Osmanlı İmparatorluğu'nun yapısını ve halklarını incelemektedir. Paul Régla’nın (1838-?) asıl adı Paul Andre Desjardin’dir. Cezayir’de doğmuştur. Hayatı hakkında çok az bilgi vardır. Gençliğinde bir ara askerî hekim olduktan sonra sivil hayata geçip Paris’te bir elektro-terapi enstitüsü kurmuş ve 1869’da bir tıp ve edebiyat dergisi yayımlamaya başlamıştır. 1886-1889 arasında İstanbul’da bulunan Paul de Regla’nın geliş nedeni bilinmemektedir. Büyük bir olasılıkla mesleğini burada da sürdürmüş, ancak II. Abdülhamid’in ilk döneminin saray dedikodularına ve mason olduğu için, V. Murad’ı kurtarma çabalarında bulunan İstanbul’daki mason ortamının girişimlerine karışmıştır. Bundan dolayı Sadrazam Kamil Paşa’nın hışmına uğramış ve Fransa’ya dönmek zorunda kalmıştır. Bundan sonra da Regla hayatının en büyük kısmını 2., Abdülhamidrejimini suçlayan ve bu arada Fransa’da “kızıl sultan”a karşı olan duyguları kullanarak adını duyurmaya çalışan kitaplar yayımlamakla geçirir. İlk olarak 1889’da La Turquie Officielle adlı kitabı çıkarır. Yazara göre Paris’teki Türk Elçiliği ve II. Abdülhamid’in gizli polisi bu kitabın yayımını engellemek üzere çabalarda bulunmuşlar ve bu konuda Fransız makamlarına da başvurmuşlardır. Ancak tüm bu çabalardan doğan skandal kokusu kitabın 1890 ve 1891’de iki baskı daha yapmasına yol açmıştır. Bu başarı da Regla’nın aynı yolda devam etmesine neden olur. 1892’de ikinci kitabı Les bas-fonds de Constantinople (İstanbul Batakhaneleri) çıkar. Gezi anısı biçiminde olan bu kitapta yazarın tüm skandal avcılığının yanısıra, II. Abdülhamid rejimini eleştirmenin ötesinde, her şeyi küçümseme, hor görme, hatta yazarın ırkçılığı ve Yahudi düşmanlığı da ortaya çıkar. Daha sonra basılan Les Mysteres de Constantinople (İstanbul’un Esrarı) (1897), Les Secrets d’Yıldız (Yıldız’ın Sırları) (1897), Au Pays de l’Espionnage (Casusluk Ülkesinde) (1902) adlı eserler hep aynı doğrultudadır. Bu arada V. Murad’ın kurtarılması için mason localarında da konferanslar vermiştir. Paul de Regla’nın yapıtları, 19. yüzyılın sonlarında, Avrupa ve özellikle Fransa kamuoyunda Türkiye hakkında yapılan değerlendirmelerinin kaynakları arasında bulunmalarından dolayı önemlidir.