KULLANICI GİRİŞİ GİRİŞ

Menü

Bitiş: 28 Kasım 2018 - 23:00:00

KALAN SÜRE

Pey Verme Süresi Bitmiştir.

ÖNCEKİ ÜRÜNSONRAKİ ÜRÜN ok tuşları ile geçiş yapabilirsiniz
LOT NO: 89
[Osmanlı coğrafyasında görev yapmış bir Fransız komutan]
[Maurice Paul-Emmanuel] Sarrail

Mon Commandement en Orient (1916-1918) Ernest Flammarion

Mon Commandement en Orient (1916-1918) Ernest Flammarion, 1920. xv, [17] 430 s., 17.5x11.5 cm., kağıt kapağında. Maurice Sarrail (1856-1929) generalliğe kadar yükselmiş Fransız askerdir. Piyade subayı idi. 1. Dünya Savaşı’nın başlangıcında 3. Ordunun (Verdun Ordusu) kumandanlığa getirildi. 1915’te Doğu ordusunun başkumandanlığı görevini yüklendi. Selânik’te müstahkem ordugâh kurdu ve 1916’da Manastır’ı Bulgarlar’dan aldı. 1917’de Yunan kralı I. Konstantin’i tahttan indirdi. Emeklilik yaşına ulaşarak Fransa’ya döndü. Fakat 1918’de yaş haddine bağlı olmaksızın düşman önünde başkumandanlık yapmak üzere tekrar muvazzaflığa alındı ve 1924’te Suriye yüksek komiserliğine getirildi, general Weygand’a halef oldu. Oradayken Dürzîler’in ayaklanması üzerine Fransa’ya çağırıldı.

AÇILIŞ FİYATI

200