KULLANICI GİRİŞİ GİRİŞ

Menü

ok tuşları ile geçiş yapabilirsiniz
Bitiş: 26 Mayıs 2018 - 13:00:00

KALAN SÜRE

Pey Verme Süresi Bitmiştir.

MUHİDDİN SADİ-İ ŞİRAZÎ. Gülistan . Kahire: [Bulak Matbaası], 1289 (1872).

LOT NO: 311

AÇILIŞ FİYATI

2.500

Özege Kataloğu’nda ve Milli Kütüphane’de sadece 1289 Mısır baskısından fotolito vasıtasıyla taş üzerine alınarak tabolunmuş nüshası bilinen divanın Ka

161 s., 25x17 cm., sırtı ve kapakları varaklı yeşil maroken cildinde. Şeyh Muhiddin Sadi-i Şirazi (d.1210, Şiraz ö. 1291, Şiraz) Fars şairi ve İslam âlimi. Salgur Atabeyliği’nin hüküm sürdüğü sırada günümüz İran topraklarının Şiraz kentinde doğmuştur. Çocukken babasını kaybedip dedesi ve amcası tarafından yetiştirilmiştir. Daha sonra Bağdat’a gidip Nizamiye Medreseleri’nde öğrenimini tamamlamıştır.30 yıl boyunca Hindistan ve Kuzey Afrika’yı dolaştıktan sonra 1256’da memleketi Şiraz’a dönerek şiirlerini yazmaya başlamıştır. Günümüzdeki en çok konuşulan eserleri Gülistan ve Bostan’dır. Gülistan, nesir kısımlar arasına bir takım manzumeler ilavesiyle meydana gelmiş bir önsöz ve 8 bölümden ibarettir. Bu bölümler hükümdarların hal ve hareketleri; dervişlerin ahlakı; kanaatin fazileti; susmanın faydası; sevgi ve gençlik, takatsizlik ve ihtiyarlık; terbiyenin önemi ve sohbet adabıyla ilgili hikâye ve menkıbeleri ihtiva etmektedir. Bu hikâyelerin bir kısmı kendi müşahedelerine, bir kısmı da İslam âlimlerinin sohbetlerinde duyduklarına ve okuduklarına dayanmaktadır. Eser üslup ve tertip bakımından mükemmeldir. Bütün bölümler sıralanırken birbirleriyle bağlantılıdır. Nesir ve manzum kısımlar arasında bir nispet, ilgi sağlanmış ve fikirler kısa ve açık bir şekilde ifade edilmiştir. Eser Avrupa’da ilk defa Latince tercümesiyle birlikte 1651’de Amsterdam’da neşredilmiştir. Müzayedeye sunulan nüsha eserin Kahire Bulak Matbaası’nda 1289 (1872) yılında neşredilen ilk baskısıdır. Bu ilk baskısına ek olarak Mısır baskısından fotolito vasıtasıyla taş üzerine alınarak basılan nüsha da mevcuttur.