KULLANICI GİRİŞİ GİRİŞ

Menü

ok tuşları ile geçiş yapabilirsiniz
Bitiş: 26 Mayıs 2018 - 13:00:00

KALAN SÜRE

Pey Verme Süresi Bitmiştir.

ÖMER FEVZİ. İstanbul: Muhiddin Matbaası, 1315, [1897]. 520 s., çok sayıda fotoğraf,

LOT NO: 332

AÇILIŞ FİYATI

500

Es-Sultan İbni’s-Sultan ElSultan El-Gazi Absülhâmid Han-i Sani Efendimiz Hazretlerinin Âsar-ı Hümayun-i Mülûkâneleri Muzafferiyât-ı Celilesinden Devle

25x17 cm., kapakları kabartmalı döneminin cildinde. Özege Kataloğu’nda yok. 1897 yılındaki Türk - Yunan Savaşı, yaklaşık bir ay sürmüş ve Osmanlı Ordusu’nun kesin zaferiyle sonuçlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’na ait olan Teselya ve İyon Denizi kıyısındaki Arta Limanı 1878 Berlin Antlaşması uyarınca 1 yılında Yunanistan’a verilmişti. Bu genişlemeden sonra Yunanistan’ın yeni hedefi Epir (Yanya Vilayeti) ve Girit Adasıydı. Bu bölgelerdeki nüfusun yaklaşık üçte ikisini oluşturan Osmanlı Rumları Yunanistan tarafından Osmanlı İmparatorluğu’na karşı devamlı kışkırtılıyordu. Yunanistan’ın Osmanlı idaresindeki Rumları isyana kışkırtmaya devam etmesi üzerine Osmanlı İmparatorluğu da 17 Nisan 1897’de Yunanistan’a savaş ilan etti. Yunanlılar özellikle engebeli bölgelerde Osmanlı Ordusunu uğraştırırken Balkanlar’daki diğer devletlerle anlaşıp Osmanlıları iyice zor durumda bırakmayı planlamaktaydılar. Osmanlı kuvvetlerini teşkil eden Müşir Edhem Paşa komutasındaki yaklaşık 120.000 askere karşılık, Yunanistan Kralı I. Yorgi’nin veliahdı Konstantin’in kumanda ettiği Yunan ordusu ise 75.000 kişilik bir kuvvetten meydana geliyordu. Artık Osmanlı Ordusu’nun Yunanistan’ın başkenti Atina’ya girmesini engelleyecek ciddi bir güç kalmamıştı. Bu konuda Sadrazam Halil Rıfat Paşa, II. Abdülhamid’e görüşünü açıkça belirtmiş ve de Atina’ya girilmesi için ricada bulunmuştu. Çünkü Atina’nın alınması Yunanların bir nebze olsun bastırılması demekti. Fakat Avrupa Devletleri’nin aralarında anlaşması üzerine, Rus Çarı II. Nikolay II. Abdülhamid’e bizzat telgraf çekerek savaşın durdurulmasını talep etti. Padişahın iradesi uyarınca 19 Mayıs’ta Osmanlı ordusu fiilen savaşı kesti. 20 Mayıs 1897 tarihinde ise mütareke imzalandı.