KULLANICI GİRİŞİ GİRİŞ

Menü

ok tuşları ile geçiş yapabilirsiniz
Bitiş: 28 Kasım 2018 - 23:00:00

KALAN SÜRE

Pey Verme Süresi Bitmiştir.

Pensées et Souvenirs de l’ex-Sultan Abdul-Hamid. Avant la débâcle de la Turquie Paris / Neuchâtel

LOT NO: 126

AÇILIŞ FİYATI

800

Ali Vahbi Bey

Pensées et Souvenirs de l’ex-Sultan Abdul-Hamid. Avant la débâcle de la Turquie Paris / Neuchâtel, Attinger Frères, tarihsiz [c 1910]. 222, [1] s., 20x13 cm., sırtı bez kapakları karton cildinde. Bu kitap, II. Abdülhamid’in padişahlıktan uzaklaştırılmasının hemen sonrasında kendisi tarafından Ali Vehbi Bey’e Osmanlıca olarak yazdırdığı hatıratının gene Ali Vehbi Bey tarafından Fransızca’ya tercüme edilerek yayınlanmış halidir. 1909 yılında İttihat ve Terakki tarafından hal edilmesinin ardından kaleme alınması açısından oldukça önemlidir. Dönemin tarihi olayları hakkında genel bir perspektif vermesi, II. Abdülhamid’in yapmaya çalıştıkları, vizyonu ve hedefleri ile o dönemde karşılaşılan zorluklar, entrikalar ve uluslararası ilişkiler noktasındaki manevraların mahiyetlerinin anlaşılması açısından oldukça yararlı bir eserdir. II. Abdülhamid’in dahili ve harici siyaset, İslam siyaseti, inkılâp siyaseti, şahsiyeti ile ilgili bilgilerin yanında konular içerisinde adı geçen şahıslarla ilgili notlara da yer verilmektedir. Eserde; Jön Türkler, İttihatçılar ve Kanun-i Esasi, Farmasonlar, Ermeni, Yahudi ve Kürt konuları, demiryolları ve petrol politikaları ile önemleri, sansür, askerî hizmetler, istihbarat çalışmaları, Osmanlı bürokrasisi vb birçok konu hakkında II. Abdülhamid’in bakış açısını görebilmek mümkündür. Bu eser, Osmanlı döneminin bu en çetrefilli, karmaşık ve sıkıntılı döneminde saltanat koltuğunda oturan II. Abdülhamid’i gerçek anlamda kendisinden dinleyerek anlayabilmek açısından bulunmaz bir imkandır.