KULLANICI GİRİŞİ GİRİŞ

Menü

ok tuşları ile geçiş yapabilirsiniz
Bitiş: 31 Ekim 2018 - 22:15:00

KALAN SÜRE

Pey Verme Süresi Bitmiştir.

Sultan II. Abdülhamid

LOT NO: 5

AÇILIŞ FİYATI

3.400

Efemera
Ferman

Beyrut Vilayeti Valisi Olup Murassa Osmanı Mecidi Nişanlarına Haiz Vezir İbrahim Halil Paşaya: Karasi Sancağı Mutasarrıfı 4.Rütbe Mecidi ve 2.Rütbe Osmani Nişanlarına Sahip Hüsnü Bey ve 5. Orduyu Humayunu 67.Redif Alayının 1. Karası Taburu Binbaşısı Olup Ahzi Askeri Meclisinde Kura Numarası Leşideve İcrasına Nezaret Etmek Üzere Tayin Kılınan Mehmed Said Efendiye Gönderilen 306 Doğumlu Müslim ve Gayrimüslimlerden Terhis Edilecek Efradın (Askerlerin) Yerini Doldurmak Üzere Kanun-u Atik(eski kanun) Hükmünden Olmak Üzere 6 Sene Muafiyet Müddetini İkmal Edenlerin 301 Tevellüt Edenlerin 1322 Senesi Mart Ayından İtibaren Yaşına Senelerine Göre İhtiyat Redif Mustafhaz Sınıflarına Nakledilerek Bundan Başka 96-97-98-99-300-301 Senelerinde Tevellüt Edenlerin Harbiye Nezaretinden Gelen Meclis-i Vükela Kararınca Nefs-i Karasi ve Kura-yı Aşere Mahiyetlerinde Deve Akkar Kazasında 301 Tarihinde Tevellüt Eden Müslim ve Gayrimüslim ile Mühacirinden Kaç Nefer Mevcut ile Tertib-i evvel ve Tertib-i Sani Olarak Divan-ı Humayunden Alınan Kararlar Bir Ahzi Askeri Meclisi Teşekkül Edilerek Büyük Mülkiye Memuru Buna Başkanlık Ederek Kararnamenin Ahkamına Göre Hüküm Verilmesi Hakkında Fermandır, h:27 Zikade 1323 M:23 Ocak 1906, Çerçeveli Ölçü: 80x104 cm