KULLANICI GİRİŞİ GİRİŞ

Menü

ok tuşları ile geçiş yapabilirsiniz
Bitiş: 31 Ekim 2018 - 22:15:00

KALAN SÜRE

Pey Verme Süresi Bitmiştir.

Sultan II. Mahmud

LOT NO: 3
Satış fiyatını görmeniz için üye girişi yapmanız gerekiyor!
Efemera
Ferman

Sultan II. Mahmud, Efkafı Humayundan Sadrazam Nezareti Evkafından İstanbul da Sultan Mehmed Han Nezninde Hayreddin Mahallesinde Kadiri Tarikatından Hoca Hayreddin Mescid-i Şerifi İmamı Cenazede Dernekle Bilinen Rahmetli Seyyid Mehmed Ziyaüddin Efendi Vakfının Günlük 6 Akçe ile Tevliyyet ve Meşihatına Mutasarrıf Olan Kadiri Tarikatından Eş-Şeyh El-Hacc Mehmed Sadık Çocuksuz Olarak Vefat Ettiğinden Yeri Boş Kaldığından Vazifesine Halkasından Esseyid Eş-Şeyh Mehmed Fikri El-Kadiri Bin Es-Seyyid Eş-Şeyh Mehmed Müstahak Olmakla Tophanede İsmail Efendi Asithanesinde Pot-Nişin Olan Eş-Leyh Mehmed Emin El-Kadiri Tarafından Haber Verilmekle Evkaf-ı Humayun Müftüsü Molla Mehmed Esad ve Şeyhülislam Yasincizade Mevlana Es-Seyid Abdülvehhap Efendi Tarafından İşaret Etmeleri ile Es-Seyid Eş-şeyh Mehmed Fikri El-Kadiri ve Tevliyyet Meşihatın Verildiğine Dair ve Sene Muhasebesinin Görülmesine dair Fermandır H:24 Rabiülevvel 1248, M:21 Ağustos 1832, Çerçeveli Ölçü: 76x101 cm