KULLANICI GİRİŞİ GİRİŞ

Menü

ok tuşları ile geçiş yapabilirsiniz
Bitiş: 31 Ekim 2018 - 22:15:00

KALAN SÜRE

Pey Verme Süresi Bitmiştir.

Sultan II. Mahmud

LOT NO: 3

AÇILIŞ FİYATI

3.400

Efemera
Ferman

Sultan II. Mahmud, Efkafı Humayundan Sadrazam Nezareti Evkafından İstanbul da Sultan Mehmed Han Nezninde Hayreddin Mahallesinde Kadiri Tarikatından Hoca Hayreddin Mescid-i Şerifi İmamı Cenazede Dernekle Bilinen Rahmetli Seyyid Mehmed Ziyaüddin Efendi Vakfının Günlük 6 Akçe ile Tevliyyet ve Meşihatına Mutasarrıf Olan Kadiri Tarikatından Eş-Şeyh El-Hacc Mehmed Sadık Çocuksuz Olarak Vefat Ettiğinden Yeri Boş Kaldığından Vazifesine Halkasından Esseyid Eş-Şeyh Mehmed Fikri El-Kadiri Bin Es-Seyyid Eş-Şeyh Mehmed Müstahak Olmakla Tophanede İsmail Efendi Asithanesinde Pot-Nişin Olan Eş-Leyh Mehmed Emin El-Kadiri Tarafından Haber Verilmekle Evkaf-ı Humayun Müftüsü Molla Mehmed Esad ve Şeyhülislam Yasincizade Mevlana Es-Seyid Abdülvehhap Efendi Tarafından İşaret Etmeleri ile Es-Seyid Eş-şeyh Mehmed Fikri El-Kadiri ve Tevliyyet Meşihatın Verildiğine Dair ve Sene Muhasebesinin Görülmesine dair Fermandır H:24 Rabiülevvel 1248, M:21 Ağustos 1832, Çerçeveli Ölçü: 76x101 cm