KULLANICI GİRİŞİ GİRİŞ

Menü

ok tuşları ile geçiş yapabilirsiniz
Bitiş: 31 Ekim 2018 - 22:15:00

KALAN SÜRE

Pey Verme Süresi Bitmiştir.

Sultan Mehmed Reşad

LOT NO: 13

AÇILIŞ FİYATI

3.400

Efemera
Ferman

Asakiri Şahane Mirlivalarında Haleb Vilayeti Valisi Fahri Paşaya ve 5. Orduya Mensup 74. Redif Alayının 4. Alay Taburunun Binbaşısı Olup Ahzi Askeriyede Kura Numarası Keşide ve İhasına Nezaret Etmek Üzere Memur Kılınan Mehmed Sait Efendi ve Gayri Müslime Rüesai Ruhaniyyesi Olan Zevata Gönderilen Hüküm Olup Ahzi Askeri Kanunnamesi İkmal Edilememesinden Dolayı 1327 Senesi Kuraları Keşidi Edilerek 1306 Doğumlu Müslim ve Gayrimüslimlerden Terhis Edilecek(askerlerin) Yerini Doldurmak Üzere Kanun-u Atik Hükmünden Olmak Üzere 6 Sene Muaffiyet Müddetini İkmal Edenlerin 301 ve Ondan Evvelki Senelerde Tevellüt Edenlerin Senelerine Göre İhtihat Redif Mustafhaz Sınıflarına Nakledilerek Bundan başka 301-302-303-304-305-306 Tevellüt Edenlerin Harbiye Nezaretinden Gelen Meclis-i Vükela Kararınca 74. Redif Alayının 4. Alay Tabzu Muazze, Eriha ve Sermin Nahiyelerinde 306 Tarihinde Tevellüt Eden Müslim ve Gayrimüslim ile Muhacirinden Kaç Nefer Mevcut ise Tertib-i Evvel ve Tertib-i Sani Olarak Divan-ı Humayunden Alınan Kararlar Bir Ahzi Askeri Meclisi Teşekkül Edilerek Büyük Mülkiye Memuru Buna Başkanlık Ederek Kararnamenin Ahkamına Göre Hüküm Verilen Fermandır H:9 Şaban 1328- M:16 Ağustos 1919, Çerçeveli Ölçü: 80x107 cm