KULLANICI GİRİŞİ GİRİŞ

Menü

Bitiş: 28 Ekim 2017 - 13:00:00

KALAN SÜRE

Pey Verme Süresi Bitmiştir.

ÖNCEKİ ÜRÜNSONRAKİ ÜRÜN ok tuşları ile geçiş yapabilirsiniz
LOT NO: 196
Kitap

Tarih-i Çelebizâde

KÜÇÜKÇELEBİZÂDEİSMAİL ASIM Beldetü't-Tayyibeti'l-Kostantiniyye [İstanbul]: Darü’t-tıbaati’l-mamureGurre-i zilhicce 1153 h. [17 Şubat 1741] 158, [5] yk. 1. Tarih-i Çelebizâde yk. 1b - 158 b. 2.Fihri-i kitâb yk. 1a-5b29,5x18 cm.Yeni varaklı deri cildindeKüçükçelebizâde İsmail Asım Efendi 28 Ramazan 1135 (2 Temmuz 1723)’de Vekayinüvîs tayin edilen Çelebizâde Âsım Râşid Efendi’nin bıraktığı yerden başlayarak 8 Zilkade 1134-3 Muharrem 1142 (20 Ağustos 1722-29 Temmuz 1729) tarihleri arasındaki vakaları tarihe almıştır. Bu tarih Lâle Devri olarak tanınan dönemin kaynak eserleri arasındadır. Nevşehirli İbrahim Paşa’nın özel toplantıları, helva sohbetleri, Çırağan ve Sâd-âbâd eğlenceleri, sultan düğünleri ve benzeri törenler aktarılmıştır.

AÇILIŞ FİYATI

8.000