KULLANICI GİRİŞİ GİRİŞ

Menü

ok tuşları ile geçiş yapabilirsiniz
Bitiş: 28 Kasım 2018 - 23:00:00

KALAN SÜRE

Pey Verme Süresi Bitmiştir.

The Nestorians and their Muslim Neighbors A Study of Western Influence on their Relations

LOT NO: 23

AÇILIŞ FİYATI

200

John Joseph

The Nestorians and their Muslim Neighbors A Study of Western Influence on their Relations, Princeton University Press, Princeton, 1961. xv,281, [2] s., 2 harita, 22x14 cm., şömizli bez cildinde. John Joseph, yazar ve aynı zamanda Franklin ve Marshall kolejlerinde yardımcı doçent olarak görev yapmıştır. 7. yüzyıldaki Arap fethinden bu yana, Nasturiler Hıristiyan azınlık olarak Müslüman dünyasında yaşamlarını barış içerisinde sürdürmüşler ve ilk başlarda üstün kültür birikimleri ve batı dini otoritesinden bağımsızlıklarını ilan etmeleri nedeniyle memnuniyetle karşılanmışlardır. Asya’nın birçok ülkesinde bireyleri bulunan Nasturilerin ya da diğer bir adıyla Asuri’ilerin Kuzey Mezopotamya’da bulunan topluluğunun büyük bir çoğunluğu 16. yüzyılda Papa’nın üstünlüğünü kabul ederek Katolik kilisesi ile birleşir ve bu yüzden Katolik sayılan bu Asuriler aslen Keldani adıyla anılırlar. İran’da yaşayan Nasturiler Asya ülkelerini de içine alan yoğun bir misyonerlik faaliyetinde bulunmuşlardır. Türkiye’de de Nusaybin, Siirt ve Hakkari yörelerinde geniş çaplı bir Nasturi nüfusu varken, Süryaniler 1924 yılında bağımsızlık elde etme amacıyla İngilizlerin de destek vermesi sonucu isyan çıkartarak hem kendileri hem de Nasturileri büyük bir tehlikenin içerisine atmışlardır. Bu isyan neticesinde bir kısım Nasturi Ruslara sığınır. Büyük bir bölümü de İran’ın Hoy ve Urumiye bölgelerine kaçıp yerleşirler. Kürtler tarafından bastırılan bu isyanın neticesinde ise gerek Süryaniler gerekse Nasturiler büyük kayıp verirler. Müzayedeye sunduğumuz bu eser Nasturiler üzerine yapılmış oldukça kapsamlı bir araştırmanın sonucu olarak ortaya çıkmıştır.