KULLANICI GİRİŞİ GİRİŞ

Menü

ok tuşları ile geçiş yapabilirsiniz
Bitiş: 28 Kasım 2018 - 23:00:00

KALAN SÜRE

Pey Verme Süresi Bitmiştir.

The Russian Attack on Constantinople in 860

LOT NO: 60

AÇILIŞ FİYATI

400

GÜNCEL FİYATI

400
[Konstantinopolis’e Rus akınları]
Alexander A[lexandrovich]. Vasiliev

The Russian Attack on Constantinople in 860, The Mediaeval Academy of America, Cambridge, 1946. xii, 245 s., 26x17.5 cm., bez cildinde. Kitabın konusu, 860 tarihli Bizans-Rus savaşıdır. Bizans kaynaklarına göre, Ruslar Konstantinopolis’i imparatorluk Arap Savaşları ile uğraşırken ve Rus tehdidiyle ilgilenmesi olanaksız bir durumdayken yakaladı. 18 Haziran 860’da, güneş batımında, yaklaşık 200 gemilik bir Rus deniz filosu Konstantinopolis’in banliyölerini yağmalamaya başladı. Saldıranlar evleri ateşe veriyor, yerli halkı yaralıyor ve suda boğuyordu. Saldıranları püskürtmek olanaklı değildi, Patrik Photius, cemaatini toplayarak Theotokos’dan şehri kurtarmasını rica etti. Şehrin varoşlarının yağmalanmasından sonra, Ruslar Marmara Denizi’ne indiler ve Adaları’nı ele geçirdiler ki eski patrik o zaman sürgündeydi. Ruslar esirleri keserek evleri ve manastırları yağmaladılar. Saldırı Yunanistan’da “Gökyüzünden gelen şimşek benzeri” bir sürpriz olarak karşılandı. Bu durum Patriğin olaylar nedeniyle yazmış olduğu meşhur nutkunda belirtildi. İmparatorluk ordusu (genellikle şehre yakın olarak konumlanan askerlerden oluşur) Anadolu’da Araplar’la savaşıyordu. Şehrin kara savunması garnizonun yokluğu nedeniyle zayıflamıştı ve deniz savunması eksikti. Bizans Deniz donanması Ege Denizi ve Akdeniz’de Araplar ve Normanlar ile savaşmak ile meşguldu. Aynı anda olan bu olay nedeniyle sahillere, Karadeniz’in adalarına ve İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi’ne saldırı avantajı bırakılmıştı. İstila 4 Ağustos tarihine kadar devam etti. Photius, diğer bir dinsel konuşmasında araya giren ilahi bir gücün bu uğursuz Konstantinopolis kuşatmasını ortadan kaldırması dolayısıyla gökyüzüne şükranlarını sundu. Photius’un yazılarında en erken “Rus” adı örnekleri (Rhos) Yunan kaynaklarında bahsedildi. Önceleri Karadeniz’in kuzeyindeki topraklarda oturanlar kadim (eskiye ait, artık bulunmayan) “Tauroscythians” olarak gösteriliyorlardı. Bilgili Photius’un, onları έθνος άγνωστον, “bilinmeyen halk” olarak adlandırmasına karşın bazı tarihçiler en erken Bizans ve Rus temasına işaret ederek sözcüğü “belirsiz halk” olarak tercüme etmeyi tercih ettiler. Kitapta Avrupa’daki Norman (Viking) istilaları ile bir giriş yapıldıktan sonra Yunan, Lâtin, Arap ve Rus kaynaklarına göre bu akının tarihçesi anlatılmaktadır. Gayet itinalı ve derin bir araştırmanın sonucu olarak ortaya çıkan kitap kullanılan kaynakların zenginliği ile de dikkat çekmektedir. Alexander Alexandrovich Vasiliev (1867-1953) 20. yüzyılın ortalarında Bizans tarihi ve kültürü ile ilgili en önemli otorite olarak tanınmıştır. Daha ziyade, -dilimize de çevrilmiş bir kitap olan- Bizans İmparatorluğu tarihi ile anılır.