KULLANICI GİRİŞİ GİRİŞ

Menü

ok tuşları ile geçiş yapabilirsiniz
Bitiş: 04 Aralık 2019 - 21:45:00

KALAN SÜRE

Pey Verme Süresi Bitmiştir.

Türk Yunan Harbinde Başarı Gösteren İkinci Ordu Mensuplarına verilen Berat'ın koçan kısmı

LOT NO: 24
Satış fiyatını görmeniz için üye girişi yapmanız gerekiyor!
Efemera
Osmanlıca / Berat-ı Alişan

Saltanat-ı Seniyyemizin Muhafaza-i Hukuk ve Şan ve Şevketi İçin, Yunan Devletiyle Vaki Bulunan Muhaberatın Sınıfı Asakir-i Şahanenin, Allah Tealanın İhraz Eyledikleri Muzafferiyetin ve Meydana Koydukları Asar-ı Sebat ve Şecaatin Tezekkiri ve Münferiden Herbirinin İrad Ettikleri Mertliklerinin Takdiri Zamanında Tesis ve İhdas Edilmiş Olan Nişan-ı Mahsus İftihara İkinci Orduyu Hümayun'dan Kesb-i İstihkak Etmiş ve Bir Kıraası Kendisine İta Kılınmış Olmakla İşbu "Berat-ı Alişan" Heyet-i Ünvanı Mülükanein Tasdir ve İta Klındı. Sene 1330, II:Abdülhamid Han devri, 12 x 57 cm