Müzayede Bitti
Lot : 141 Peyler : 0

Usul-u fıkıh-ı Defteri, Müellifi İzmir mebusu Darülfünun hukuk saibesi muallim mhuterem Said Bey, Matbaay-ı Hukukiyye, 1329, 140 s.

TRY 5.00 Açılış
Süre Bitti