KULLANICI GİRİŞİ GİRİŞ

Menü

ok tuşları ile geçiş yapabilirsiniz
Bitiş: 28 Kasım 2018 - 23:00:00

KALAN SÜRE

Pey Verme Süresi Bitmiştir.

Western Civilization in the Near East AMS Press

LOT NO: 184

AÇILIŞ FİYATI

350

GÜNCEL FİYATI

350
Hans Kohn

Western Civilization in the Near East AMS Press, New York, 1966. xi, [1], 329 s., metin dışında çift sayfada 1 harita, 23.5x15 cm., bez cildinde. Slav tarihi konusunda dünya çapında bir şöhret olan Profesör Hans Kohn (1891-1971) Prag’da doğmuştur. 1914-1919 yıllarında Rusya’da savaş esiri olarak kalmıştır. Alman Üniversitesi’nde tarih doktoru olmuş Amerika’nın New York, Harvard, Berkeley Üniversiteleri ve kolejlerinde modern tarih okutmuştur. Eserleri muhtelif dillere çevrilmiştir. Yayın müşavirliğini yaptığı Britannica ansiklopedisinın pek çok maddesini yazmıştır. “A History of Nationalism in the East”, “Nationalism and Imperialism in the Hither East” ve “Nationalism in the Soviet Union” gibi kitapları da bulunan Hans Kohn, yukarıdaki eserinde modernleşme ve Batılılaşmanın Yakındoğu ve Akdeniz toplumları üzerindeki etkisini ele almaktadır. Tarih boyunca Avrupa ile bir bütün olan bu coğrafyanın, Yakınçağ’da Avrupa’nın gerisinde kalmasıyla başlayan modernleşme hareketleri, tarihin en karmaşık konularından birini oluşturmaktadır. Kohn konuyu çevre-insan merkezli bir karşılıklı etkileşim yöntemiyle ele alırken, adı geçen coğrafyanın tarihî kaynaklarını da ihmal etmemektedir. Türkiye’nin ağırlıklı olarak incelendiği kitap, Avrupa’da faşist hareketin doruğa ulaştığı bir dönemde yazılmış olması ve yazarının bilimsel bakışı itibarıyla bir başvuru kitabı niteliğindedir. Müzayedeye sunulan nüsha Londra’da 1936’da yapılan ilk baskının New York’ta yapılan tıpkıbasımıdır.