KULLANICI GİRİŞİ GİRİŞ

Menü

ok tuşları ile geçiş yapabilirsiniz
Bitiş: 28 Kasım 2018 - 23:00:00

KALAN SÜRE

Pey Verme Süresi Bitmiştir.

Zwei Vorträge über: Die Historische und Kulturelle Bedeutung des Armenischen Volkes Mechitharisten Buchdruckerei

LOT NO: 149

AÇILIŞ FİYATI

500

GÜNCEL FİYATI

500
M. Kapri

Zwei Vorträge über: Die Historische und Kulturelle Bedeutung des Armenischen Volkes Mechitharisten Buchdruckerei, Wien, 1913. 69 s., 1 harita, 15x23 cm., kağıt kapağında. Ermeni halkının tarihsel ve kültürel manada önemi üzerine iki konferans sunusu metnidir. Baron Kapri’nin bu kitabı Viyana’daki Ermeni Komitesi başkanının önsözü ile başlamaktadır. İki bölümden oluşan kitabın 1. bölümünde II. Abdülhamid döneminde Anadolu Ermenileri değerlendirilmekte, 2. bölümde ise Anadolu Ermenileri ile ilgili kapsamlı istatistiki tablolara yer verilmektedir. 1882 yılından başlayarak vilayet bazında (Erzurum, Van, Bitlis, Harput, Diyarbakır, Sivas, Tokat, Amasya, Şebinkarahisar vs) nüfus bilgileri, ticaret hacimleri, esnaflar, üreticiler, bankerler, tüccarlar, okul ve öğrenci sayıları gibi bilgiler verilmiştir.