KULLANICI GİRİŞİ GİRİŞ

Menü

Bitiş: 28 Kasım 2018 - 23:00:00

KALAN SÜRE

Pey Verme Süresi Bitmiştir.

ÖNCEKİ ÜRÜNSONRAKİ ÜRÜN ok tuşları ile geçiş yapabilirsiniz
LOT NO: 149
M. Kapri

Zwei Vorträge über: Die Historische und Kulturelle Bedeutung des Armenischen Volkes Mechitharisten Buchdruckerei

Zwei Vorträge über: Die Historische und Kulturelle Bedeutung des Armenischen Volkes Mechitharisten Buchdruckerei, Wien, 1913. 69 s., 1 harita, 15x23 cm., kağıt kapağında. Ermeni halkının tarihsel ve kültürel manada önemi üzerine iki konferans sunusu metnidir. Baron Kapri’nin bu kitabı Viyana’daki Ermeni Komitesi başkanının önsözü ile başlamaktadır. İki bölümden oluşan kitabın 1. bölümünde II. Abdülhamid döneminde Anadolu Ermenileri değerlendirilmekte, 2. bölümde ise Anadolu Ermenileri ile ilgili kapsamlı istatistiki tablolara yer verilmektedir. 1882 yılından başlayarak vilayet bazında (Erzurum, Van, Bitlis, Harput, Diyarbakır, Sivas, Tokat, Amasya, Şebinkarahisar vs) nüfus bilgileri, ticaret hacimleri, esnaflar, üreticiler, bankerler, tüccarlar, okul ve öğrenci sayıları gibi bilgiler verilmiştir.

GÜNCEL FİYATI

500

AÇILIŞ FİYATI

500